Dan1
En simpel skrivefejl førte til et langt sagsforløb, der også var tæt på at koste Dan Palsbo retten til erstatning.

Får erstatning ti år efter arbejdsskade

TL gør en forskel Da Dan Palsbo som 36-årig kom til skade på sit arbejde, anede han ikke, at det ville stoppe hans karriere for altid og starte ti års kamp for at få det fulde omfang af arbejdsskaden anerkendt. Det er lykkedes med hjælp fra TL, og nu har han endelig fået udbetalt millionerstatning.

Dan Palsbos liv tog en dramatisk drejning, da han en dag i januar 2012 løftede en server på sin arbejdsplads, IT-gruppen i Skanderborg, hvor han var it-tekniker.

Løftet udløste smerter i lænden så voldsomme, at han trods operation skal hvile 16-20 timer i døgnet. Han har derfor måtte vinke permanent farvel til arbejdsmarkedet. I 2016 blev han tilkendt førtidspension som 41-årig.

Ti års kamp

Løfteskaden anmeldte han som arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES, tidligere Arbejdsskadestyrelsen), som træffer afgørelser, når medarbejdere kommer til skade på arbejdet.

Men det tog næsten et årti og har krævet flere retssager og juridisk assistance fra TL, før Dan Palsbo i 2020 fik Landsrettens ord for, at arbejdsskaden havde medført et varigt men, og at det ikke var andre forhold, der var årsag til hans rygsmerter.

“Det var et chok, at min karriere sluttede, og at mit liv aldrig bliver som før. Oveni har det været ekstremt hårdt at skulle kæmpe for at få det anerkendt som arbejdsskade. Da Landsretten slog det fast, følte jeg det derfor nærmest som at vinde EM i fodbold”, husker Dan Palsbo.

TL gik ind i sagen i 2015 og har på vegne af Dan Palsbo ført sag ved både Byretten og Landsretten for at få anerkendt, at Dan Palsbos mén var en følge af arbejdsskaden. Ankestyrelsen mente, at hans rygmén skyldtes andre forhold end arbejdsskaden, og det gav Byretten Ankestyrelsen ret i.

TL ankede derfor Byrettens afgørelse til Landsretten, som gav Dan Palsbo medhold. Advokat Søren Kjær Jensen fra Elmer Advokater er TL’s advokat i sagen og erklærer sig ”meget tilfreds” med Landsrettens afgørelse.

Fatal skrivefejl

Det ekstremt lange sagsforløb skyldes dels, at Dan Palsbo otte år før arbejdsulykken var impliceret i en bilulykke, hvor han fik skader i nakke og lænd, dels at der i Dan Palsbos lægejournal stod at han havde fået kiropraktor-behandlinger for ryggen nogle måneder før arbejdsskaden indtraf.

Derfor afviste først AES, og dernæst Ankestyrelsen, at det var arbejdsskaden, der var årsag til forværringen af hans gener i lænd og ryg.

Men den afgørelse byggede på en fejl.

Kiropraktor-behandlingerne fik han mange år før arbejdsskaden – lige efter bilulykken, og han havde ingen lændeproblemer efter disse kiropraktor-behandlinger og i årene frem til det fatale løft på jobbet, der fik hans ryg til at kollapse i 2012.

“Det principielt vigtige i sagen er, at det lykkedes os i anden retsinstans at overbevise dommerne om, at både AES og Retslægerådet i første omgang afgjorde arbejdsskadesagen på basis af en forkert forudsætning,” siger advokat Søren Kjær Jensen.

En banal skrivefejl i en journal var altså tæt på at koste Dan Palsbo adgang til erstatning. Men Dan Palsbo valgte at kæmpe for at få omstødt AES’ afgørelse. Han hyrede en advokat og senere overtog TL sagen.

Vær omhyggelig

Det er derfor en meget vigtig lære af sagen, at hvis man kommer ud for en arbejdsskade, skal man være meget grundig med at få alle fakta om sagen beskrevet grundigt og helt korrekt i anmeldelsen, i lægens journal og i mødet med andre behandlere, understreger TL’s advokat i sagen.

“Ved behandling af arbejdsskadesager bliver der lagt stor vægt på de oplysninger om sagen, der foreligger tidligt i forløbet. Så opsøg straks lægefaglig bistand og sørg for, at alle dine gener er korrekt beskrevet i din journal. Læs alle dokumenter grundigt og gør indsigelse hurtigt, hvis du kan se, at noget mangler eller er upræcist,” siger Søren Kjær Jensen.

Efter Landsrettens dom blev et afslag på erhvervsevnetabserstatning også ændret. Landsretten havde alene afgjort spørgsmålet om men-godtgørelse, men eftersom der var givet afslag på erstatning for tab af erhvervsevnetab med samme begrundelse, blev der også truffet ny afgørelse om dette. Det førte til, at Dan Palsbo fik vurderet sit tab af erhvervsevne til 90 procent. Dette klagede forsikringsselskabet over, men Ankestyrelsen gav i september 2021 Dan Palsbo ret.

Lang tid inden erstatning blev udbetalt

Samlet set skal Dan Palsbo have udbetalt ca. otte millioner kr.

Udbetalingen har  trukket ud, da TopDanmark, som skal udbetale erstatningen, helt frem til februar i år overvejede at stævne Ankestyrelsen.

Det har føltes urimeligt længe at vente på at få udbetalt erstatning, oplever Dan Palsbo.

“Jeg har heldigvis en privat forsikring, der delvist har dækket mit tab af erhvervsevne lige fra skaden skete. Ellers havde min familie måske været tvunget fra hus og hjem. Sådan en forsikring vil jeg anbefale alle TL-medlemmer at tegne.”

Han vil også råde til at bede om grundig vejledning i forbundet, hvis man er så uheldig at pådrage sig en arbejdsskade.

“Det havde været nyttigt for mig at få mere juridisk bistand fra min fagforening i starten af forløbet, og hvis ikke TL havde ført sagen for mig i retssystemet, havde jeg med 99,9 ­procents sikkerhed givet op. Jeg havde ikke selv haft råd til at betale en ­advokat for at føre de retssager.”

Indholdet i denne artikel er opdateret efter 4. februar 2022, hvor Dan Palsbo fik endelig besked fra TL's advokat om, at TopDanmark ville betale erstatningen.

 

Dan Palsbo 46 år

  • It- og elektronikteknolog
  • Arbejdede som it-tekniker, da han i 2012 fik en arbejdsskade
  • Førtidspensionist siden 2016
  • Bor i Skanderborg med sin kone og to børn

 

5 RÅD:

Sådan gør du, hvis du kommer til skade på jobbet

  1. Din arbejds­giver skal anmelde ­ulykker til AES, så sørg for at anmelde det til arbejdsgiveren og få ­beskrevet hændelsen og ­skaderne
  2. Opsøg lægefaglig bistand og få dokumenteret skaden
  3. Tjek at alle læge­faglige ­oplysninger om ­skaden og forløbet er dækkende og bed om at rettelse, hvis der er fejl ­eller mangler i be­skrivelse af skaden og forløbet
  4. Kontakt Teknisk Landsforbund
  5. Spørg også gerne arbejdsgiver, om der gøres noget for at undgå lignende skader – om arbejdsmiljøgruppen undersøger årsager til ulykken

Kilde: Advokat Søren Kjær Jensen fra Elmer Advokater