Fælledby Visualisering FÆLLEDBY
Visualisering af det nye Fælledby.

Fælledby – hvor by møder natur

Byggeri Et nyt byområde i København bliver opført midt i stedets flora og fauna med grønne overgange til naturen.

Det bliver en helt unik bydel med byggerier opført i træ som gennemgående materiale i alle bærende konstruktioner.

”Vi har meget høje ambitioner om at skabe en bydel i respekt for den omkringliggende natur. Med Fælledby får vi et bud på, hvordan fremtidens grønne og klimavenlige byer kan udvikles, og hvordan vi kan skabe sameksistens mellem mennesker og natur,” siger By & Havns adm. direktør Anne Skovbro.

Størstedelen af boligerne i Fælledby bliver lejeboliger, og en fjerdedel af de samlede boligkvadratmeter øremærkes til de almene boliger, som også vil rumme et plejecenter og boliger for socialt sårbare.

Bydelen rummer i alt tre nabolag, der alle får grønne gårdrum, der åbner sig mod landskabet, og en tæt bymidte med en central nabolagsplads. Omkring nabolagspladserne planlægges et aktivt lokalt handelsliv med caféer, mindre detailbutikker og plads til at mødes og skabe fællesskaber på tværs af generationer.

Fælledby får også egen lokal folkeskole, to daginstitutioner og en større dagligvarebutik i nabolaget tættest på Vejlands Allé.

Det forberedende arbejde i forbindelse med byggeprojektet er planlagt til at gå i gang i løbet af foråret 2021. Det omfatter fx også etablering af erstatningslevesteder for områdets beskyttede arter, som der skal tages hensyn til, inden anlægsarbejdet kan gå i gang.

Fælledby har egen hjemmeside, hvor interesserede løbende kan få nyheder om byudviklingen.