almanakken. Foto- Kant.jpg
Inspirationen til cirkelstrukturen kommer fra blandt andet Vikingetidens Trelleborge og klyngeformede cirkelhuse i Kina.

Fællesskab som pejlemærke for fremtidens bolig

Træ Men projektet Almanakken ønsker Kant arkitekter at udfordre vores ideer om fællesskabet og udforme fremtidens bolig, med plads til at være både sammen og privat.

Den traditionelle boligform med enfamilieshuse er i opbrud. Flere og flere ønsker at bo sammen med andre – med plads til både fællesskab og individ.

Den udfordring afspejles i KANT arkitekters visionsprojekt Almanakken, der dyrker fællesskabet som en organisme, hvor man kan træde frem og trække sig tilbage alt efter lyst og behov, ligesom selve bygningerne kan udvides og ændres.

Almanakken er udformet som en cirkelstruktur om et delvist åbent gårdrum.

Stueetagen kommer til at rumme aktiviteter, der er fælles for alle i bygningen, mens de individuelle boliger bliver løftet op under et samlende tag, hvor der foruden beboelse også bliver plads til kreative værksteder, væksthuse og terrasser.

Fællesskabet er med andre ord altid til stede, som et let tilvalg.

Mikrokosmos

”Fællesskaber har det ofte bedst, hvis de er håndgribelige og overskuelige,” siger  Karl-Martin Buch Frederiksen,  arkitekt og partner hos KANT arkitekter.

 ”Vores erfaring er, at fællesskabet trives bedst, når det ikke er noget, som forventes af andre, men derimod står som et tillokkende dagligt alternativ.”

 

”Det startede med vores egen nysgerrighed og interesse for fællesskabet," fortæller Karl-Martin Buch Frederiksen, KANT arkitekter. Han understreger, at projektet stadig er i udvikling.

 Tegl og træ

Inspirationen til cirkelstrukturen kommer fra blandt andet Vikingetidens Trelleborge og klyngeformede cirkelhuse i Kina.

Materialerne vil overvejende være traditionelle materiale som tegl og træ, med en robust base og en lettere tagkonstruktion. Men den endelig udformning vil ske i samarbejde med dem der skal udføre – og bo i – bygningerne, og med respekt for den omliggende natur.

Grundtanken er at skabe Almanakken som et mikrokosmos af huse, der kan sættes sammen til små kvarterer, mindre klynger af fællesskab, eller ligefrem hele landsbyer.

KANT arkitekter forhandler i øjeblikket med et alment boligselskab, og kigger på placering i flere kommuner, bl.a. Helsinge på Sjælland. Også private har vist interesse i forbindelse med etablering af bofællesskaber, oplyser Kant arkitekter.

Læs mere:
Almanakken