Tek0320 1305X675px3
Under coronakrisen herhjemme har der været en bevægelse mod både at høre sammen, at holde sammen og at gøre noget sammen, mener arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen, Aalborg Universitet.

Fællesskabet er kommet i centrum

Tema: Coronarefleksioner Corona-virus skaber krise for virk­som­heder og medarbejdere, men også større fællesskab, og det tegner godt for arbejdsmarkedet, vurderer en ekspert i arbejdsmarkedspolitik.

Der bliver sagt mere ”vi” på danske arbejdspladser efter corona, og det er meget håbefuldt, mener en af Danmarks førende arbejdsmarkedsforskere, Henning Jørgensen.

Han er professor i politologi og direktør for Center for arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet og har fulgt dansk arbejdsmarkedspolitik tæt i årtier. Lige nu ser han noget nyt ske:

”Fællesskab er rykket i centrum ude på arbejdspladserne, efter at epidemien brød ud. Tonen kollegaer imellem er mere venlig og overbærende, og mange føler sig mere knyttet til det arbejde, de har,” siger han.

Henning Jørgensen ser fællesskabsbegrebet udfolde sig i et omfang, der ikke er set siden 2. Verdenskrig og han forventer, at effekten vil kunne holde sig i lang tid:

”Der er en bevægelse mod både at høre sammen, at holde sammen og at gøre noget sammen, og jeg tror, at fællesskabet i lang tid fremover vil have en langt større betydning end hidtil.

Den danske model fungerer

Han ser også en øget fællesskabsfølelse mellem politikerne og arbejdsmarkedets parter, som blandt andet har affødt hurtige, vidtgående og solidariske tiltag, eksempelvis i form af hjælpepakker.

Fælleskabet vil i lang tid fremover have en langt større betydning end hidtil, vurderer Henning Jørgensen,  professor i politologi og direktør for Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet.

Fælleskabet vil i lang tid fremover have en langt større betydning end hidtil, vurderer Henning Jørgensen, professor i politologi og direktør for Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet.

Det har været muligt, fordi der i forvejen har været en tradition for at parterne finder brede løsninger – den danske model.

Men fællesskabet varer ikke ved af sig selv, forudser professoren:

”Fællesskab skal passes og plejes både på arbejdspladsen og nationalt, hvor der lige nu er en mulighed for at tage store fælles skridt hen mod et arbejdsmarked, der tager mere hensyn til både klima og de svageste grupper ved at satse massivt på opkvalificering.”