Bo Grave Ramboell_Ramboell.jpg
"Faggrænserne glider mellem ingeniøren, der før lavede beregningen, og teknikeren, der modellerer," siger Bo Grave, direktør for digital forretningsudvikling i Rambøll.

"Faggrænserne glider”

Tema: Industri 4.0 i praksis 3D, og det faktum at Rambøll er en global koncern, kræver at teknikerne og alle faggrupper i fremtiden bliver endnu bedre til samarbejde, vurderer Rambøll's direktør for digital forretningsudvikling.

Hvilket behov får I for teknikere i en digital fremtid?
”Projektering og modellering sker nu i 3D, hvor teknikerens opgave ikke længere er at producere 2D-tegninger men at opbygge 3D-modeller. Det vigtige er modellen bag. Tegningen bliver genereret ud fra 3D-modellen. Det betyder bl.a., at faggrænserne glider mellem ingeniøren, der før lavede beregningen, og teknikeren, der modellerer. Nu skal de begge kunne arbejde med modellen. Opgaven løses af den medarbejder, den ligger bedst for.”

Hvilke kompetencer er vigtige, når I ansætter teknikere?
”En virkelig dygtig tekniker har øjne og ører åbne hele tiden og er klar til at bruge de nye teknologier, der kommer. Lige nu skal teknikerne forstå og agere ud fra, at det vigtige er data, som de skal kunne behandle i modeller, som skal være helt korrekte, og de skal udvise stor datadisciplin og forstå, at overholdelse af standarder har stor værdi. 3D, og det faktum at vi er en global koncern, kræver også, at teknikerne og alle faggrupper bliver endnu bedre til samarbejde.”

Hvad gør I for at give jeres teknikere digitale kompetencer?
”Alle projektarbejdere skal kunne arbejde i 3D og med standardiserede metoder. Vi har udviklet vores egen digitale efteruddannelsesplatform, Rambøll Academy, som vi er ved at fylde med indhold.”

Ansætter du kun teknikere, der på forhånd er super skrappe til digitalisering ?
”Vi har masser af elever og praktikanter og ansætter bagefter dem, der brænder for at være del af en arbejdsplads i forandring og ikke bliver skræmt af at få ansvar.”

Bo Grave

  • Direktør for digital forretningsudvikling i Rambøll, der bruger nye teknologier som augmented reality, droner, big data.
  • Benytter 3D-modeller, og alle projekter bliver
    på sigt digitale og databårne.
  • Har 13.000 ansatte, heraf ca. 3.000 i Danmark.