Fejl i kontingentopkrævning

TL Nyt Vedrørende ekstraopkrævning af statsbidrag og efterlønsbidrag på kontingentopkrævningen for april 2019.

VI BEKLAGER!

Ved en fejl blev medlemmer af a-kassen i januar måned ikke opkrævet de nye satser for statsbidrag og efterlønsbidrag, som trådte i kraft d. 1. januar 2019.

Den nye sats for statsbidrag er steget med 4 kr. pr. måned, mens satsen for efterlønsbidrag er steget med 6 kr. pr. måned. A-kassemedlemmer er derfor blevet opkrævet denne regulering på kontingentet for april 2019, som netop er udsendt.

I forbindelse med ekstraopkrævningen af statsbidrag og efterlønsbidrag har vores it-system ”drillet” på en utilsigtet måde. Det har desværre betydet, at nogle medlemmer er blevet opkrævet kontingent fra tidligere perioder.

Hvis du er et af de medlemmer, der er berørt af dette, så kontakt Medlemsafdelingen, så vi kan hjælpe dig. Vi træffes mandag d. 1. april fra kl. 10.00.