Fibertov1

Fibertov til ­kæmpevindmøller

Teknik Nyt forskningsprojekt tester sikkerhed og holdbarhed af fibertov, der kan blive et let og stærkt alternativ til stålwirer ved installation af kæmpevindmøller på land.

Kameraer og kunstig intelligens er blandt værktøjerne, når danske forskere og virksomheder tester sikkerheden og holdbarheden af fibertov, der skal bruges ved etablering og hejsning af store vindmøller.

Fibertov er fremstillet af en særlig type polyethylen og er både lettere og stærkere end stålwirer. Derfor er der et stort potentiale i at bruge dem i de kraner, der installerer meget høje vindmøller på 200 meter eller mere på land. Men trods styrken er det i dag svært at vide, hvad fibertovet egentlig kan holde til i kranerne.

“Problemet er, at vi mangler et bedre teoretisk grundlag for holdbarheden af fibertov. Hver gang tovet ændrer retning i kranen, kører det henover nogle skiver, som giver slitage. Hvis jeg gerne vil have en levetid på tre år, kan jeg i dag kan jeg ikke få præcis viden om, hvordan jeg skal designe mit system. Og så risikerer jeg jo at skulle designe det om,” siger adm. dir. Per Fenger fra kranvirksomheden Liftra, der deltager i projektet.

Formålet med at bygge vindmøllerne så høje på land er at give vingerne adgang til kraftigere og mere stabile vinde og dermed opnå en større ­energieffektivitet. Et fibertovs holdbarhed afhænger bl.a. af tovets tykkelse, temperatur og eksponering af UV-lys.

Forskere fra AAU Energi i Esbjerg vil bruge kunstig intelligens og machinevision til at udvikle en algoritme, der kan estimere tovets tilstand og holdbarhed og dermed dets levetid.

Med kameraer scannes fibertovet, og billederne analyseres i realtid. Dermed opnås en
meget præcis og detaljeret overvågning af tovet. Teknologien kan også bruges til forebyggende vedligehold, hvor man forudser behov for reparation og vedlige­holdelse, inden udstyret går i stykker.

Projektet er støttet med over ni mio. kr. af Energistyrelsens Energiteknologiske Udviklings-og Demonstrationsprogram (EUDP) og forventes afsluttet i 2025.