Fint, at Arne kan gå tidligt, men…

Pension TL støtter en ny ret til tidlig pension, men der bør også være et reelt sikkerhedsnet til alle, der ikke er omfattet af ordningen.

I dag fremlagde regeringen sit udspil til tidlig pension for de, der har været længst tid på arbejdsmarkedet.

I grove træk betyder ordningen, at hvis du har arbejdet siden du var 17, 18 eller 19 år, så kan du trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet 3, 2 eller 1 år før folkepensionsalderen.

Du vil modtage 13.550 kr. om måneden i tidlig pension. Dog vil beløbet bliver sat ned, hvis du har en pensionsformue på mere end 2 mio. kr.

TL støtter retten til tidligere pension, men lægger vægt på, at den ikke løser alle udfordringerne med nedslidning.

”Det er fint, at du kan trække dig tidligere tilbage, hvis du har slidt på arbejdsmarkedet i mange år, men nedslidning handler ikke kun om alder. Vi skal have et reelt sikkerhedsnet for alle, der er nedslidt,” siger Lone Engberg Thomsen, forbundsformand for Teknisk Landsforbund.

Forebyggelse og seniorpension

Hun peger på, at der skal oprustes på forebyggelse ved f.eks. at give folk mulighed for at skifte fra nedslidende job til job, hvor belastningen ikke er lige så stor.

”Det er vigtigt, at du har mulighed for et reelt sporskifte i løbet af dit arbejdsliv, så du undgår at blive nedslidt. Derfor skal vi fokusere endnu mere på livslang læring og mulighederne for at tage en ny uddannelse midt i arbejdslivet,” siger Lone Engberg Thomsen, der også mener, der skal ekstra fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

”Der bliver talt meget om det fysiske arbejdsmiljø, for det er meget håndgribeligt, men det psykiske arbejdsmiljø er mindst lige så vigtigt. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan være lige så invaliderende, og derfor skal vi have fokus på forebyggelse og hurtigt indgriben, så folk ikke brænder ud psykisk. Målet må være, at ingen skal være nedslidt, når de går på pension,” siger Lone Engberg Thomsen.

Endelig mener TL, at der skal være et reelt sikkerhedsnet for de, der ikke er omfattet af den tidlige pension. I dag er det bl.a. muligt at få en seniorpension, hvis du er nedslidt og maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen.

”Det var godt, at seniorpensionen blev udvidet, men det er vigtigt løbende at se på, om den reelt favner dem, der har brug for den. Vi kan se, at kommunerne vurderer meget forskelligt, og det vækker bekymring,” mener Lone Engberg Thomsen.

Sådan er regeringens udspil til tidlig pension

  • Den tidlige pension afhænger af antallet af år, du har været på arbejdsmarkedet, når du 61 år.

  • Har du som 61-årig arbejdet 42 år, får du ret til at gå på pension en år før folkepensionsalderen.

  • Har du som 61-årig arbejdet 43 år, får du ret til at gå på pension to år før folkepensionsalderen.

  • Har du som 61-årig arbejdet 44 år, får du ret til at gå på pension tre år før folkepensionsalderen.

  • Hvis du lever op til kravene, får du 13.550 kroner om måneden før skat. Beløbet bliver mindre, hvis du har en pensionsopsparing over 2 mio. kr.

  • Du må arbejde og tjene op til 24.000 kr. om året før skat, uden at det bliver trukket fra.

Læs regeringens udspil