Hoereapparat1305.jpg

Flere danskere skal have glæde af deres høreapparat

Teknik Mange danskere opgiver i dag at bruge deres høreapparat, fordi det ikke bliver tilpasset godt nok. Det skal forskningsprojektet BEAR ændre på bl.a. ved at udvikle nye metoder til test af høretab.

Godt 800.000 danskere lider ifølge Høreforeningen af nedsat hørelse i en grad, så høreapparater enten er en nødvendighed eller vil være en stor hjælp i hverdagen.

Et tal der med al sandsynlighed stiger fremover, fordi vi dels bliver ældre og dels er udsat for mere støj i hverdagen.

Alligevel er det kun godt 300.000, der rent faktisk bruger høreapparater på daglig basis.

Enten fordi patienterne ikke har indset deres behov, eller fordi de har opgivet at bruge apparater, der ikke er blevet godt nok tilpasset.

Trods det åbenlyse behov, har forskning i audiologiske tests stået lavt på prioriteringslisten, når der skulle fordeles midler. Ansvaret for godt udbytte for patienterne har derfor i meget høj grad været lagt i hænderne på de udøvende audiologiassistenter, der har den daglige patientkontakt.

”Det er et overset område, i forhold til den betydning, det har,” siger Dorte Hammershøi, der er professor ved Aalborg Universitet og en af hovedkræfterne bag forskningsprojektet BEAR, der frem til 2021 arbejder for at forbedre hørerehabilitering i Danmark.

Gennem de seneste to år er der blevet indsamlet data fra 2.000 patienter fra Aalborg og Odense Universitetshospital.

Disse data bliver i øjeblikket analyseret med henblik på at skabe nye, forbedrede og mere standardiserede måder at teste patienternes hørelse og udbytte, så brugerne kan få et bedre resultat.

Ingen krav om tilpasning
Ifølge Dorte Hammershøi tager de relativt simple høretests i dag ikke i tilstrækkelig grad højde for, at alle høretab er forskellige, både i forhold til, hvad det er ved hørelsen, der ikke virker, som det skal, men også i forhold til, hvordan et høreapparat skal kunne kompensere for høretabet med færrest mulige gener.

En del af BEAR-projektet går derfor ud på, at kigge efter nye metoder til at karakterisere hørelsen på en mere differentieret måde, så man både kan tegne et mere præcist billede af den enkeltes høretab, bruge oplysningerne til at forbedre høreapparatstilpasningen samt lave bedre opfølgning på brugerens oplevelser.

”I dag er der ikke noget krav fra offentlig side til, at det sundhedspersonale, der sidder og tilpasser høreapparaterne, dokumenterer det udbytte, brugerne har. I yderste konsekvens

Dorte ­Hammershøi

  • Projektleder på BEAR og professor ved ­Aalborg Universitet.
  • Arbejder primært med teknisk-audiologiske metoder, der ­anvendes til at diagnosticere ­høretab.

Om BEAR-Projektet

  • Visionen er at forbedre hørerehabiliteringen i Danmark og resten af verden gennem fornyelse af den kliniske praksis.
  • Projektet omfatter studier af eksisterende praksis, eksperimentel afprøvning af nye metoder, samt evaluering og implementering af de mest lovende fornyelser.
  • Projektet er finansieret af Innovationsfonden, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, DTU, Aalborg og Odense Universitetshospitaler, Rigshospitalet, Force, Oticon, GN Resound og Widex.
  • Projektet løber fra 2016 til 2021.

Kilde: www.bear-hearing.dk

Høretab i tal

800.000 danskere har høretab.

325.000 danskere har høreapparat.

64.000 patienter i offentligt regi modtog i 2017 behandling relateret til høretab*.
*Der er ikke opgjort tal for behandling i privat regi.

139.072 høreapparater blev udleveret i 2017.
43 procent blev udleveret i privat regi.

To tredjedele med høretab er over 65 år.

Kilder: SUM og Høreforeningen

betyder det, at man bare kan give en bruger et par høreapparater på og sige ’god tur hjem’. Men især taleforståelighed og komfort er tit to konkurrerende parametre, og der er ofte ikke en indstilling på høreapparatet, der tilgodeser begge dele, så apparaterne både er rare at have på og fungerer optimalt i samtale. Sådan er det, og bare det at forstå det, kan være en stor overvindelse.”

”Det handler derfor om at få karakteriseret patientens høreproblem i de rette detaljer, og vurderet resultatet med systematiske tests, så man kan lave den mest kvalificerede forventningsafstemning. Brugeren skal kunne forstå, hvad det vil sige at have et høreapparat, og hvordan man skal arbejde med det de første uger eller måneder. Det kan være en ret voldsom oplevelse med mange nye lyde, som hjernen lige skal vænne sig til,” siger Dorte Hammershøi og opremser en række hverdagssituationer, hvor lyde pludselig kan overraske og sommetider overvælde en ny bruger:

Døre, der smækker, tallerkener, der sættes på bordet, avisen der knitrer, lyden af lynlåsen, når man går på toilettet, stenene i gruset, der knaser, når man går, radio og fjernsyn. Vandhaner der drypper. Lyde som man ikke har hørt i mange år, hvis man er førstegangsbruger.

”Hjernen skal lige pludselig til at processere en hel masse lyde og få ordnet dem, så de ikke stresser og tager fokus fra de lyde, man gerne vil høre – for eksempel tale, radio og fjernsyn eller andre trafikanter, hvis man opholder sig i trafikken.”

Et stort handicap
Nogle af de patienter, der oplever problemer henvender sig igen, og får en opfølgningssamtale, hvor der bliver justeret på nogle af parametrene i høreapparaterne.

”Men det handler stadig om mavefornemmelser og om den erfaring, som audiologiassistenten og den medicinske audiolog har, om man rammer rigtigt i andet forsøg. Her vil en standardiseret testprocedure, der som minimum omfatter et standardiseret sæt af spørgsmål man stiller brugeren under tilpasning og opfølgning, hjælpe.”

Dorte Hammershøi oplever, at netop bedre mulighed for opfølgning, er noget af det, der bliver efterspurgt hos de audiologiassistenter, der til dagligt sidder med patientkontakt. Det kan Susan Langkilde, der er audiologiassistent på Aalborg Universitetshospital, bekræfte.

”Vi prøver at give patienterne gode råd og få dem godt i gang, når vi giver dem høreapparaterne. Men det er desværre min oplevelse, at mange hurtigt giver op, selvom vi siger til dem, at de skal blive ved med at komme. Og det er synd, for høretab er et meget stort usynligt handicap, der gør, at folk simpelthen trækker sig socialt. En ting er, at du måske godt kan passe et arbejde, men hvis du ikke kan være med i samtalen i kantinen, er det er problem. Derfor er det klart mit ønske, at der kommer bedre muligheder for opfølgning.”

Målrettet indsats
BEAR-projektet har et budget på 50,2 mio. kr., hvoraf 28,9 mio. kommer fra Innovationsfonden, mens de tre store danske høreapparatsproducenter GN, Oticon og Widex har bidraget med 15 mio. kr.

Det glæder Peter Aadal Nielsen, Scientific Officer ved Innovations­fonden, at producenterne har valgt at tage så konkret økonomisk del i projektet.

”Høreapparatfirmaerne er foruden arbejdstid, materialer og know-how kommet ind med ren cash, hvilket faktisk er lidt usædvanligt. Det siger noget om, hvor interessant et projekt det er for dem, at de er gået sammen om at sige, at de gerne vil investere penge i det.”

Han vurderer, at interessen skyldes en kombination af, at apparaterne er blevet mere avancerede, samtidig med at den teknologiske udvikling har gjort det muligt at indsamle og håndtere så store mængder data, at producenterne kan få et klart billede af, hvilke af de mange teknologiske muligheder, det kan betale sig at satse på.

”Vi har i dag nogle høreapparater, der er væsentligt mere avancerede, end de var tidligere, men de mange funktioner de har, bliver ikke udnyttet til fulde, fordi de måske ikke bliver uddelt til de rigtige personer, eller fordi man måske ikke kender de enkelte personers handicap godt nok. Så hvis vi kan definere den enkeltes hørenedsættelse bedre, kan vi også tilpasse høreapparaterne bedre.”

På den måde kan teknologien målrettes den enkelte patient.

”Det er et spørgsmål om, hvordan man bruger de kræfter mest rigtigt i forhold til, hvad man vil betale for og hvad der kan gøre en forskel,” siger Dorte Hammershøi, der ikke mener at det nødvendigvis gælder om at putte så meget højteknologi som muligt ind i det enkelte apparat, bare fordi man kan.

”Det kan også blive et overkill for patienterne, hvis man putter en masse avancerede algoritmer i. Hvis det er et høretab, der kan kompenseres for ved relativt simpel forstærkning, er det jo den løsning, der skal tilbydes netop den patient.”