Forlængelse af overenskomster i spil

OK21 I 2021 udløber de offentlige overenskomster, men nu diskuteres det, om de i lyset af coronakrisen skal forlænges med et år.

Coronakrisen har sat sit tydelige præg på landets arbejdspladser, og nu kan den også få betydning for de offentlige overenskomstforhandlinger, der efter planen skal finde sted i 2021.

Fagbevægelse og arbejdsgivere diskuterer nemlig nu, om overenskomsterne i lyset af coronakrisen skal forlænges med et år. Det sker, efter at lokale lønaftaler i industrien har resulteret i de laveste lønstigninger i næsten 30 år.

”Vi står i en ekstraordinær situation, hvor vi ikke ved, hvilken økonomisk fremtid, vi ser ind i. Derfor kan det give mening at forlænge overenskomsterne på det offentlige område, indtil vi er blevet mere sikre på, hvordan økonomien kommer til at se ud,” siger Lone Engberg Thomsen, forbundsformand i Teknisk Landsforbund

Under normale omstændigheder skulle overenskomstforhandlingerne gå i gang i januar 2021, og inden da ville TL og den øvrige fagbevægelse indhente krav fra medlemmerne.

Det er håbet, at der kan komme en afklaring på spørgsmålet om forlængelse i løbet af sommeren.