OK20 1305

Forlig med Dansk Mode og Tekstil 2020 – Kun det vigtigste

TL Nyt TL har indgået forlig med Dansk Mode og Tekstil. Her er de vigtigste punkter i forliget.

Det samlede forlig mellem DM&T og Teknisk Landsforbund består af 16 Protokollater.

Vil du vil vide alt om forliget, og hvad det betyder for dig, så kan du læse protokollaterne her.

I det følgende præsenteres de punkter, som vil have særlig betydning i TL’erens hverdag:

1. Fritvalgslønkontoen vokser med 1% per år i overenskomstperioden og ender således på 7%. Væksten vil sikre, at alle får en lønfremgang på minimum 3% i perioden. [protokollat 5 og 16]

2. Forældre ret til fri på barnets anden hele sygedag samt ret til fri til lægebesøg med barnet. Friheden er ulønnet, men kan betales med penge fra fritvalgslønkontoen. [protokollat 11]

3. Den øremærkede forældreorlov til den anden fædre stiger fra 5 til 8 uger. Orloven er med fuld løn og kommer ud over de 2 ugers fædreorlov i forbindelse med barnets fødsel. [protokollat 12]

4. Lønmodtagere, der fortsætter med at arbejde efter folkepensionsalderen, kan vælge imellem at få pensionsbidraget indbetalt til pensionsordningen eller få det udbetalt. [protokollat 3]

5. Elever ned til 18 år får ret til pension. [protokollat 1]

6. Arbejdsmiljørepræsentanter får bedre uddannelsesrettigheder – på lige fod med tillidsrepræsentanter. [Protokollat 8]

7. Medarbejderne inddrages i virksomhedernes arbejde med den grønne omstilling blandt andet gennem samarbejdsudvalget. [protokollat 2]

8. Øget muligheder for afholdelse af uddannelse efter udløb af opsigelsesperioden. [protokollat 9]

Hvis du vil kende de præcise betingelser for de nye rettigheder og pligter, så læs protokollatet.

Nummeret på protokollatet står bag hvert punkt.