OK20 1305

Forlig om ny overenskomst med Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF)

TL Nyt TL og PLF har den 12. maj 2020 indgået forlig om en ny 3-årig overenskomst for medlemmer omfattet af overenskomsten med PLF. Aftalen indeholder bl.a. pæne lønstigninger og tre ugers ekstra orlov til fædre/den anden forælder.

Forhandlingerne med PLF blev indledt i februar, men har været sat på pause i mere end 2 mdr. pga. coronakrisen. Situationen gjorde forhandlingerne særdeles vanskelige, men efter 12 timers forhandling tirsdag kom forliget i hus, og det har følgende indhold:

Samlet økonomisk ramme i perioden på 8,0%
Lønregulering den 1. okt. 2020 - 2,5%
Lønregulering den 1. april 2021 - 2,7%
Lønregulering den 1. april 2022 – 2,8%

TL’s protokollater:
• Yderligere 3 ugers forældreorlov til faderen/den anden forælder.
• Overgangsordning i forbindelse med den nye ferielov vedrørende feriefridage, børneomsorgsdage og udbetaling af ferietillæg.
• Ret til frihed på barns sygedag nr. 2, dog uden løn.
• Ret til at gå på deltid ned til 30 timer for seniorer 5 år før pensionsalderen.
• Den daglige arbejdstid præciseret til at ligge mandag-fredag kl. 7-17.
• Udvidet ret til frihed ved deltagelse i begravelser - dog uden løn.
• Talsmand være ansat 3 mdr. for at være valgbar (mod 1 år indtil nu).
• Ret til frihed for talsmand til kurser for TR/talsmand (ikke kun kurser for den nyvalgte talsmand).
• Aftale om sikkerhedsuddannelse for målere i landinspektørvirksomheder.
• Ret til at gennemføre uddannelse i forbindelse med opsigelse op til 3 mdr. efter fratræden, hvis uddannelse er aftalt inden fratræden, og hvis Folketinget skaber den nødvendige lovgivning.

Når forliget har været forelagt TL’s Hovedbestyrelse til godkendelse og anbefaling, vil det blive sendt til urafstemning blandt medlemmerne på området. Det vil sandsynligvis ske i uge 21.