OK20 1305

Forlig om ny overenskomst med TEKNIQ Arbejdsgiverne

TL Nyt Teknisk Landsforbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne har mandag aften indgået aftale om en ny 3-årig overenskomst for teknikere.

Arbejdsgiverorganisationerne TEKNIQ og Arbejdsgiverne er fusioneret til TEKNIQ Arbejdsgiverne. I forbindelse med overenskomstfornyelse har parterne derfor aftalt at sammenlægge TL's to overenskomster.

Overenskomstfornyelsen medfører bl.a. følgende ændringer:

  • Forøgelse af den særlige opsparing med 3% i perioden.
  • Den anden forældre får øremærket tre ugers ekstra forældreorlov.
  • Børneforældre får ret til ekstra fri ved barns sygdom samt ved lægebesøg med barn – dog uden løn.
  • Medarbejderne inddrages i virksomhedernes arbejde med den grønne omstilling.
  • Bedre uddannelsesmuligheder for arbejdsmiljørepræsentanten.

Formand for TL’s faglig politisk udvalg Lene Ertner er godt tilfreds med forliget.

”Det er et forlig med noget til alle, og TL fik flere mærkesager opfyldt. Jeg er mest tilfreds med gennembruddet for den særlige opsparing og den øremærkede barsel til den anden forældre,” siger Lene Ertner.

Læs hele forliget

Følg med i overenskomstforhandlingerne på okfakta.dk og på tl.dk/ok20.