OK20 1305

Forlig om nye overenskomster på industriens område

TL Nyt CO-industri og Dansk Industri har indgået en aftale om nye overenskomster på industriens område. Aftalen er treårig og giver blandt andet mere på fritvalgskontoen og tre uger ekstra forældreorlov til fædre.

Efter næsten 24 timers forhandling er der nu indgået forlig på industriens overenskomster.

Forliget, der blev indgået mellem CO-industri og DI, gælder for ca. 6.000 virksomheder og 230.000 medarbejdere.

Der er tale om en 3-årig overenskomstfornyelse, der for TL’s medlemmer især er interessant på følgende punkter:

  • Fritvalgslønkontoen stiger med 1% om året i perioden.
  • Fædre får øremærket tre ugers ekstra forældreorlov.
  • Aftalt uddannelse gøres til en permanent ordning.
  • Børneforældre får ret til at købe en fridag ved barns sygdom.

TL’s formand, Lone Engberg Thomsen, er tilfreds med forliget.

”Det er glædeligt, at flere af TL’s mærkesager er blevet opfyldt. Jeg hæfter mig især ved stigningen i indbetaling til fritvalg og den øremærkede barsel til mænd. Det understøtter den ligestillingsdagsorden, som TL lægger stor vægt på at fremme,” siger Lone Engberg Thomsen.

Det endelige forlig og de mere end 40 delaftaler bliver i morgen mandag forelagt CO-industris Centralledelse til godkendelse. Herefter vender vi tilbage med mere detaljerede oplysninger om forliget.

"Industri-overenskomsten er vigtig, fordi den typisk danner grundlag for TL's øvrige overenskomstaftaler på det private område," siger Lone Engberg Thomsen.

Med forliget på industriens område på plads begynder forhandlingerne for de ansatte i transportsektoren og byggeriet nu for alvor.

Læs også: De ti vigtigste punkter i industriforliget

Følg med i overenskomstforhandlingerne på okfakta.dk og på tl.dk/ok20.