OK20 1305

Forlig om overenskomst med Kooperationen 2020

TL Nyt TL og Kooperationen har indgået forlig om en ny 3-årig overenskomst for medlemmer omfattet af overenskomsten med Kooperationen. Aftalen indeholder b.la. pæne stigninger på fritvalgskontoen og tre ugers ekstra orlov til den anden forælder/fædre.

Forhandlingerne med Kooperationen blev underskrevet den 26. maj 2020. Det blev desværre lidt senere end forventet på grund af Coronakrisen.

• Fritvalgslønkontoen vokser med 1% pr år i overenskomstperioden og ender således på 7%. Væksten vil sikre, at alle får en lønfremgang på minimum 3% i perioden

• Forældre får ret til fri på barnets anden hele sygedag samt ret til fri til lægebesøg med barnet. Friheden er ulønnet, men kan betales med penge fra fritvalgslønkontoen

• Elevlønningerne stiger 1,7% hvert år, i de tre overenskomstår. Pr. 1/3 2020, 2021, 2022

• Den øremærkede forældreorlov til den anden forælder stiger fra 5 til 8 uger. Orloven er med fuld løn og kommer ud over de 2 ugers fædreorlov i forbindelse med barnets fødsel

• Aftalt uddannelse fortsætter i overenskomstperioden

• Arbejdsmiljørepræsentanter får bedre uddannelsesrettigheder – på lige fod med tillidsrepræsentanter

• Arbejdsmiljørepræsentanter skal have IT- faciliteter stillet til rådighed – på lige fod med tillidsrepræsentanter

• Medarbejderne inddrages i virksomhedernes arbejde med den grønne omstilling blandt andet gennem samarbejdsudvalget

Når forliget har været forelagt TL`s Hovedbestyrelse til godkendelse og anbefaling, vil det blive sendt til urafstemning blandt medlemmerne på området.