Kongres22

Formanden på FH-kongres: 4-dages arbejdsuge skal udbredes

TL Nyt Vi er med på talerstolen på den første ordinære kongres i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH. Vi har bl.a. talt højt for, at fagbevægelsen mere aktivt skal kæmpe for et mere fleksibelt arbejdsliv og fortsætte kampen for ligestilling.

FH holder i disse dage den første ordinære kongres siden stiftelsen i 2019. Teknisk Landsforbund er med – også på talerstolen, hvor vi har givet vores meninger om de udfordringer og opgaver, som vi mener fagbevægelsen skal arbejde for at løse.

”Alle ved, at vi hver især har vores udfordringer i de forskellige fagforbund: Løn-efterslæb, nedslidning, psykisk arbejdsmiljø, asbest, normeringer osv. Udfordringer, som vi i de enkelte fagforbund kæmper for at finde løsninger på. Men der er i den grad også nogle større udfordringer, der går på tværs af sektorer, faggrupper og forbund,” sagde forbundsformand Jannik Frank Petersen fra talerstolen.

Der skal eksempelvis uddannes langt flere med tekniske kompetencer, der kan løfte den grønne omstilling – og samtidig skal fagbevægelsen i langt højere grad arbejde for et mere fleksibelt arbejdsmarked.

”Vi skal sammen finde de løsninger, som fremtidens arbejdsmarked har brug for. Vi skal være det vigtige fællesskab, der hjælper med at udfolde alles potentiale og drømme for arbejdslivet. Vi er midt i den længste periode i de seneste 100 år, hvor der ikke er justeret på arbejdstiden. Det er 32 år siden, at vi gik ned på en 37 timers arbejdsuge. Fremtidens arbejdsliv skal se markant anderledes ud. Og det skal vi gå forrest i kampen for,” sagde Jannik Frank Petersen.

4-dages uge er fremtiden
En af løsningerne er at kigge på, hvordan arbejdslivet er skruet sammen – og ikke mindst, at fagbevægelsen går aktivt ind i at tilpasse sig et arbejdsmarked i forandring.

”Jeg mener, at en 4-dages arbejdsuge er en del af svaret både på nuværende udfordringer som vi kæmper med - Stress, travlhed, mistrivsel – og ikke mindst et svar på de drømme om et godt arbejdsliv som mange har. Det bør være vores vision for de kommende år, at en 4-dages arbejdsuge bliver et alment accepteret tilbud,” sagde Jannik Frank Petersen.

Glem ikke det prekære arbejdsmarked
Jimmi Eiberg, Regionsformand for Teknisk Landsforbund i Hovedstaden og Bornholm var også på talerstolen, hvor han talte om en del af arbejdsmarkedet, som vi ikke må glemme.

”Der er for lidt fokus på det arbejdsmarked, der i stigende grad er præget af hyppige jobskifte
mellem brancher, projektansættelser, freelancere. Kort sagt: Det prekære arbejdsmarked. Vi ser overalt i samfundet flere og flere ansættelsesformer, som ligger langt væk fra den danske model,” sagde Jimmi Eiberg.

”Min drøm og ønske er, at når vi når næste FH-kongres, så har vi i mellemtiden fundet viljen, solidariteten og ikke mindst værktøjerne til, hvordan vi i fællesskab får løst denne udfordring. For jeg mener er en af de største vi står overfor, hvis vi vil have et organiseret arbejdsmarked med ordentlige forhold for alle,” sagde han.

Barsel til fædre en milepæl
Jakob Ove Madsen, regionsformand i Nordjylland, var på talerstolen, hvor han slog et ekstra slag for ligestilling. En sag, som der bruges endnu flere kræfter på, var budskabet:

”Det er en kæmpe milepæl, at vi er lykkedes med den nye barselslov med barsel til fædre. Det er et afgørende og vigtigt skridt i kampen for ligestilling og ligeløn. For når det primært er kvinder, der tager barsel, har det mange konsekvenser. Kvinderne er væk fra arbejdsmarkedet i lang tid og kan derfor have sværere ved at få fodfæste på arbejdspladsen og på den måde have sværere ved at opnå forfremmelser eller lønforhøjelser,” sagde han og tilføjede:

”I Teknisk Landsforbund dokumenterer vi år efter år, at der er et løngab mellem mænd og kvinder blandt vores medlemmer. Det er ganske enkelt uholdbart og urimeligt – så lad barselsloven være første skridt i retning af endnu større ligestilling på arbejdsmarkedet. Vi har kæmpet for øremærket barsel i årevis – men vi skal ikke stoppe her,” sagde han.

Fokuser på de unge
Pernille Rohde, regionsformand i Midtjylland var som den sidste fra Teknisk Landsforbund på talerstolen, hvor hun rettede fokus på, at det er afgørende, at vi fokuserer og støtter de unge.

”De unge skal vide noget om vores fag allerede i folkeskolen. Og når de går videre i uddannelsessystemet– skal de vide, hvordan de kan udvikle og uddanne sig fremadrettet. Det glædeligt, at flere søger ind på erhvervsakademierne fra gymnasiet, men vi skal hjælpe dem. Fx med et for-kursus til studiet, et såkaldt praktikum,” sager Pernille Rohde.

Samtidig betonede hun vigtigheden af, at arbejdsmarkedet blev bedre til at lukke de unge ind via fx praktik- og elevpladser.

”Det er svært at få en praktik eller elevplads. Og det er både inden for det private område, men ikke mindst også inden for det offentlige. Skal vi ikke sammen gøre noget for at få de unge ud i praktik?” Spurgte hun.

Og i forbindelse med unge og organisering, så var Lene Ertner også på talerstolen. Hun er regionsformand på Sjælland, og har siddet i arbejdsgruppe i FH, der har arbejdet med unge og organisering. Og hun talte klart for at gøre endnu mere ift. at rekruttere og fastholde unge:

”Vi havde i Teknisk Landsforbund håbet, at vi havde gået sammen og lavet endnu flere indsatser på tværs. Vi kan se, at der faldende medlemstal hele vejen rundt. Vi formår ikke at fastholde dem, så kan vi ikke gøre det lidt bedre? Vi skal tilpasse fagbevægelsen, så vi passer bedre til dem. Lave fælles og nye tilbud,” sagde Lene Ertner.

”Vi har i arbejdsgruppen haft gode drøftelser og fået gode ideer, som jeg håber vi leve videre i den kommende kongresperiode. Så kan vi ikke love hinanden, at vi gør det lidt mere fælles – og lidt mere modigt,” sluttede Lene Ertner.

 

 

 

Kongressen afsluttes i morgen, tirsdag.