Realdania By og Byg_Jan Knudsen.jpg
De to fredede historiske huse - Poul Egedes missionshus og et pakhus - i den lille bygd Illimanaq i Vestgrønland kommer fremover til at spille en vigtig rolle i formidlingen af grønlandsk verdens- og kulturarv

Fornem restaurering nord for polarcirklen

Restaurering To af Grønlands ældste huse er blevet restaureret. Bl.a. er den oprindelige loftsbeklædning, som bestod af lærred fra brugte sejl, nu igen kommet frem i lyset. Restaureringen har fået EU’s fornemme Kulturarvpris.

Det er for restaureringen af to bygninger i den vestgrønlandske bygd, Ilimanaq, at Realdania By & Byg har vundet EU’s prestigefyldte kulturarvpris ‘Europa Nostra’ 2018.

Projektet har taget godt tre år, siden Realdania  i 2014 købte de to fredede huse, Poul Egedes missionshus og et pakhus, begge fra 1700-tallet.

Det var fra start hensigten med projektet at restaurere med henblik på fremtidig brug for at skabe vedvarende turisme og arbejdspladser i lokalområdet.

Således er der i de to gamle huse nu formidlingscenter, restaurant, konferencelokale samt butik med kølerum, så lokale fiskere og jægere kan opbevare og sælge fangster og jagtudbytter.

Gamle lærreder i loftet

Bygden ligger knap 300 km nord for Polarcirklen, og det var netop den “høje kvalitet af forundersøgelsen og restaureringsarbejdet under svære klimatiske forhold”, der blev lagt vægt på fra juryens side.

Man har forsøgt at bevare flest mulige af de originale materialer, og det er blandt andet lykkedes at bevare en hel del lærreder, mens man omvendt har været nødt til at udskifte for eksempel hele køkkenet.

Begge bygninger, der er nogle af de ældste konstruktioner af sin slags i Grønland har også fået udskiftet fundamentet, så det er bedre rustet til at håndtere den voldsomme flom, der opstår, når sneen i forsommeren smelter.

Store dele af projektet er udført af lokal arbejdskraft, og samarbejdspartnere som World of Greenland har desuden været med til at opføre 15 nye turisthytter og forbedre infrastrukturen med ny kloakering, affaldshåndtering, vandforsyning, stiforløb og bedre anløbsforhold i havnen.

Realdania.dk

RealDania har lavet en kort film om projektet. Du kan se den her: