Forslag: De første 6 måneder skal ledige kun hjælpes af a-kassen

TL Nyt Det skal alene være a-kassen, der hjælper ledige de første 6 måneder. Sådan lyder et centralt forslag blandt en række forslag til nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, som Fagbevægelsens Hovedorganisation nu præsenterer.

Det besværliggør kun processen og sender ledige længere væk fra arbejdsmarkedet, når både jobcentret og a-kassen skal være i kontakt med de ledige.

Derfor skal det fremover alene være a-kassen, der har kontakten i de første 6 måneder.

Det er rationalet bag et nyt forslag fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), der kommer som en af flere konkrete forslag til en nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Konkret foreslår FH, med blandt andre Teknisk Landsforbund i ryggen, at a-kasserne helt overtager indsatsen for forsikrede ledige i deres opsigelsesperiode og under de første seks måneders arbejdsløshed.

Som det er i dag, deles indsatsen omvendt mellem det lokale jobcenter og a-kassen med det resultat, at borgerne oplever et "dobbelt" kontaktforløb med samtaler ved begge parter.

Og det giver ikke mening, da en forenkling ligefrem vil kunne føre til færre ledige, mener Jannik Frank Petersen, der er forbundsformand hos Teknisk Landsforbund.

"Ved at samle indsatsen i a-kassen, og samtidig åbne op for, at den opsagte kan få kurser i opsigelsesperioden, sker der to ting. Vi får bragt a-kassens viden om faglighed og jobmuligheder i spil tidligere, og vi gør det muligt at opkvalificere ledige fra dag ét og dermed bringe dem tættere på varig beskæftigelse. På den måde bliver det også lettere at være ledig," siger han.

Modellen er allerede afprøvet i et forsøg, hvor ni a-kasser fik ansvaret for indsatsen i de første tre måneder. Det viste sig som en positiv oplevelse, hvorfor FH nu foreslår at gå mere drastisk til værks.

Den tankegang slår forbundsformanden gerne et slag for.

"Vi hilser nytænkning af beskæftigelsesindsatsen velkommen, særlig når det, som det er tilfældet her, giver så god mening for de forløb, der skal få flere ledige i beskæftigelse. Det er nemlig en forudsætning for vores samfundsmodel, at vi har et trykt sikkerhedsnet og en aktiv arbejdsmarkedspolitik," siger han.

Baggrunden for forbedringerne er, udover et ønske om en styrket beskæftigelsesindsats, at den nye tilbagetrækningsordning om tidlig pension (også kendt som Arne-pensionen) skal finansieres ved hjælp af mere effektive løsninger i beskæftigelsesindsatsen. Samlet set skal der findes en årlig besparelse på 1,1 milliarder kroner.

Du kan læse mere om forslaget og de øvrige forslag i FH’s samlede katalog.