"Fremtidens Arne skal skifte spor"

Debatindlæg Debatindlæg af Lone Engberg Thomsen, forbundsformand i Teknisk Landsforbund. Bragt på A4 Arbejdsliv tirsdag 25. august 2020.

Da jeg for 42 år siden fik mit første job som teknisk tegner, arbejdede jeg med pen og tegnepapir. Gode solide arbejdsredskaber. Siden har meget ændret sig. Den teknologiske udvikling er gået stærkt, men selv om vi skriver 2020, så har mange stadig fysisk belastende job.

Derfor: En tidlig pension er godt for dem, der har knoklet allerhårdest i mange år. Det manglede da bare. Men den kan ikke stå alene. Allerhelst skulle vi derhen, hvor folk ikke blev nedslidt af deres arbejde, og det kræver en holdningsændring og en politisk prioritering.

For fremtidens Arne bør ikke se frem til 45 eller 50 år med fysisk hårdt arbejde på et bryggeri for at gå nedslidt på pension. Han skal skifte spor langt tidligere. At kunne tage en helt ny uddannelse, der måske bygger videre på den, du allerede har, skal nemlig være en reel mulighed – ikke kun et tænkt scenarie.

I dag er det stadig sådan, at den uddannelse, du tog som ung, også er den, du forventes at forlade arbejdsmarkedet med. Men meget tyder på, at det ikke vil være sådan i fremtiden. Både fordi den teknologiske udvikling vil gøre mange manuelle job overflødige, men også fordi der er sund fornuft i at forlade et fysisk hårdt job, før du bliver nedslidt.

Det kræver noget af os som samfund og som individer, hvis vi skal lykkes med at få flere til at skifte spor. Fra politisk side skal man sørge for, at der kan udbydes kvalificeret og relevant efteruddannelse til alle. Dernæst skal der være en vilje til forandring hos både virksomheder og medarbejdere.

Det kræver noget at tage en helt ny uddannelse på deltid, mens du passer dit arbejde. Det skal både virksomheder og medarbejdere være klar over, men det er godt givet ud. Virksomheden får en motiveret medarbejder med nye og forbedrede kompetencer, og medarbejderen får nemmere ved at fastholde jobbet eller få et nyt.

Og endelig skal vi fagforeninger sammen med arbejdsgiverne sørge for, at virksomheder og medarbejdere har de nødvendige rammer og rettigheder til at tage ny uddannelse. Vi skal derhen, hvor det bliver ligeså naturligt for virksomheder og medarbejdere at planlægge efteruddannelse, som det er at planlægge ferie. Løbende efter- og videreuddannelse er en vigtig del af et langt, sundt arbejdsliv, hvor færre vil blive nedslidt.

Det har vi brug for – ikke mindst Arne.