paa tur 1_KV_1320PX.jpg
Planen er, at de første patienter rykker ind på Aalborgs nye universitetshospital primo 2021.

Fremtidens Hospital er bæredygtigt

Bæredygtighed Der var fuldt hus, da 60 TL-medlemmer fik lov til at se, hvordan Region Nordjylland bygger fremtidens hospital. Et byggeri med særligt fokus på bæredygtighed og digitalisering.

”Det er godt nok imponerende,” lyder det fra en deltager, da flokken af TL’ere træder ud på udsigtsplatformen og får overblik over Nordjyllands største byggeplads.

Derefter tager de fleste mobiltelefonen frem og fotograferer det, der om godt tre år bliver Aalborgs nye universitetshospital.

Nyt Aalborg Universitetshospital

  • Byggeriets størrelse: ca. 170.000 m²
  • Byggeperiode: 2013-2020
  • Antal senge: 581
  • Projektøkonomi: 4,8 mia. kr.
  • nau.rn.dk

”Den sidste håndværker skal efter planen forlade byggepladsen den 1. april  2020, og så regner vi med, at de første patienter rykker ind primo 2021,” siger Andre Paasch fra regionens projekt­afdeling, hvorefter han udpeger det sydlige og nordlige sengetårn, landingsbanen til redningshelikopteren, den fremtidige forskningsafdeling, laboratorierne osv.

Bæredygtighed i fokus
”Det er imponerende, at man kan bygge noget så flot på en forholdsvis enkel måde, og så er det spændende at høre om tankerne bag,” siger en af de fremmødte TL’ere, Lene Dodensig, der er bygningskonstruktør i Jammerbugt Kommune.

Sygehuset bliver bygget efter de standarder, der gælder i bygningsreglementet for 2020. Det betyder, at klima og energieffektivitet er i højsædet, men den bæredygtige tilgang har faktisk spillet en rolle siden første spadestik.

”Frem for at deponere flere hundrede kubikmeter kridt fra grunden, bliver det nu genbrugt som landbrugskalk. Der bliver etableret et lokalt regnvandsbassin på grunden, hvor alt regnvand fra bygningerne vil blive ledt hen, så de ikke belaster det offentlige kloaksystem. Og så vil vand fra en kridtgrav blive brug til et fjern­kølingsanlæg, der skal køle hele hospitalet,” fortæller Andre Paasch.

Virtuelt byggeri

Byggeriet skal også leve op til statens krav om brug af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri. Det betyder, at udbud, tilbud og licitation sker via internettet, der bliver brugt 3D-modeller, informationer bliver delt via byggesagens projektweb osv.

Region Nordjylland har valgt at omfavne de nye digitale muligheder og investeret i et digitalt 3D-studie. Her kan f.eks. læger, sygeplejersker og patienter ved hjælp af 3D briller og en joy pad få en rundtur på det nye hospital allerede nu og give deres input til indretningen.

Derudover giver det de forskellige faggrupper på hospitalet mulighed for at tilrettelægge og afprøve arbejdsgange, før hospitalet er færdigbygget.