Tema4dage
”Der er ingen tvivl om, at der blandt TL’s medlemmer er et stort ønske om fleksibilitet". Illustration: Thomas Thorhauge

Fremtidens ­kolleger ­forventer frihed

Tema: 4-dages arbejdsuge En bevægelse på arbejdsmarkedet er i gang, og nye på arbejdsmarkedet ­for­venter stor grad af frihed. Ny under­søgelse blandt Teknisk ­Lands­forbunds medlemmer viser overraskende tal.

Hvad er dine ønsker til dit arbejdsliv? Og kan du se dig selv arbejde 4 dage om ugen i stedet for 5? En ny undersøgelse blandt TL’s medlemmer har spurgt ind til interessen i et mere fleksibelt arbejdsliv, og sjældent har en undersøgelse blandt medlemmerne givet så mange og markante besvarelser.

”Vi er positivt overraskede over, hvor mange medlemmer, der har svaret på undersøgelsen – og ikke mindst, hvor markant tendensen er i tallene. Det er helt åbenlyst, at interessen i en 4-dages uge er massiv blandt medlemmerne af TL. Det kan vi også se i debatten på vores Facebook-side, hvor rigtig mange har gode input til debatten – det er virkelig et emne, der optager medlemmerne,” siger Jannik Frank Petersen, forbundsformand i TL.

Stort flertal ønsker at arbejde 4 dage

Undersøgelsen er sendt til 6.000 medlemmer af TL, og resultaterne er iøjnefaldende. 80% af TL’s medlemmer er interesseret i en 4-dages uge. Og blandt medlemmer under 35 år er det knap 90%. Samtidig mener 85%, at det er vigtigt at have fleksibilitet i arbejds­livet f.eks. i forhold til arbejdstidspunkter, arbejdssted og arbejdsdage.

”Der er ingen tvivl om, at der blandt TL’s medlemmer er et stort ønske om fleksibilitet og en 4-dages arbejdsuge. Det skal vi selvfølgelig lytte til og kæmpe for. Jeg tror også, at en 4-dages uge kan løse nogle af de andre problemer, som vores medlemmer møder i form af arbejdspres og stress,” siger Jannik Frank Petersen.

Den overbevisning deler Pernille Garde Abildgaard, der arbejder med at rådgive arbejdspladser om en 4-dages arbejdsuge og mere fleksible rammer for arbejdet.

En kortere uge er den gyldne nøgle

”De fleste af de tiltag, som er forsøgt gennem årene, har ikke hjulpet en pind. Der er stadig højt sygefravær og stress, og en 4-dages uge kan være en af de gyldne nøgler, der måske kan afhjælpe dette, da vi ser at øget produktivitet og øget arbejdsglæde går hånd i hånd i en 4-dages uge,” siger Pernille Garde Abildgaard.

Tendensen er også klar fra ­hendes synspunkt; bevægelsen mod en 4-dages uge tager virkelig fart i disse år. Det bekræfter Janne Gleerup, der forsker på RUC, og som de seneste tre år har fulgt et projekt i Odsherred Kommune, hvor man har testet en 4-dages arbejdsuge.

Sult efter at tænke arbejde på nye måder

”Der har været kæmpe interesse for projektet, og det vidner om en sult på arbejdsmarkedet på at nytænke måden man arbejder på. Og lige nu er der ­rigtig mange arbejdspladser, som ryster posen og kigger på nye løsninger i forhold til et mere fleksibelt arbejdsliv,” siger Janne Gleerup.

Bevægelsen finder sted i Danmark og i resten af verden

”De senere år er der flere og flere, der er blevet interesseret i et mere fleksibelt arbejdsliv. Det har jo tidligere primært været arbejdsgivernes ønske at kunne råde over medarbejderne på andre tidspunkter end indenfor normal arbejdstid. Men lige nu er der en proces i gang i samfundet, hvor medarbejderne efterspørger andre rammer for arbejdslivet,” siger hun.

Tema om arbejdstid

Fungerer det for folk at tjekke ind fem dage om ugen? Eller er det tid til at overveje andre modeller? I dette tema ser vi på medlemmernes ønsker. Vi taler med eksperter, og vi besøger en kommune, der har testet en 4-dages arbejdsuge.

Vi vil have mere fritid og færre timer på arbejde

  • 80% af TL's medlemmer er interesseret i en 4-dages arbejdsuge. De yngre er mest interesserede i kort uge. Under 35 år er 89% ­interesseret og over 35 år er der 78%.
  • Færre timer på 4 dage er den foretrukne model: 48% ønsker færre timer fordelt op 4 dage med samme løn og samme opgaver, mens 36% ønsker samme timer fordelt på 4 dage med samme løn og samme opgaver. 16% ønsker færre timer på 4 dage med mindre løn og færre opgaver.