Frokostmedafstand1305

Frokost med to meters afstand

Corona Anne-Mette Knudsen er én de danskere, som ikke kan arbejde hjemmefra. Som tekniker hos AJ Vaccines arbejder hun nemlig med at dyrke bakterier til vacciner og med at finde fejl på produktionsanlæg. Teknikeren har fået indblik i hendes arbejdsdag efter nedlukningen af Danmark.

Der er god plads på gangene hos AJ Vaccines på Amager. For også her har coronavirusset ført til initiativer for at begrænse smitterisikoen blandt medarbejderne.

Færre kolleger på arbejde på campus, nyopsatte stationer med håndsprit og større afstand i frokoststuen er blandt vaccineproducentens tiltag, fortæller procesteknolog Anne-Mette Knudsen.

”Normalt sidder vi på et teknikerkontor med plads til 10-12 personer, men for tiden sidder vi enkeltvis på mindre kontorer for at undgå den helt tætte kontakt.”

Den nye fordeling kan lade sig gøre, fordi nogle af Anne-Mette Knudsens kolleger kan arbejde hjemmefra. Så det gør de. Men det er ikke alle, som har den mulighed.

”Mine opgaver er tæt forbundet til de fysiske faciliteter på arbejdspladsen, og jeg kan ikke dyrke bakterier til kighoste derhjemme eller lave fejlfinding på produktionsanlæggene,” siger Anne-Mette Knudsen og tilføjer, at AJ Vaccines stadig holder gang i produktionen og leverancer til globale partnere.

Fokus på hygiejne
For nogle vil tiltagene måske være en stor omvæltning. Men for Anne-Mette Knudsen og kollegerne er dele af den nye virkelighed knap så fremmed.

Anne-Mette Knudsen

  • Procesteknolog, Roskilde Tekniske Skole, 1997.
  • Har været ansat hos AJ Vaccines siden 2017, der tidligere var en del af Statens Serum Institut, hvor hun begyndte i 1999.
  • Tillidsrepræsentant for cirka 40 teknikere
    Bor på Amager.

”Vi er jo vant til at følge bestemte procedurer omkring hygiejne, og vi ved jo også, at det ikke går at klø sig på næsen i et sterilt rum, fordi det potentielt kan overføre uønskede bakterier og den slags,” fortæller hun.

Men der er områder, som alligevel har medført ændringer i løbet af arbejdsdagen.
For inde i Bakterievaccineafdelingens frokoststue bliver maden indtaget på en lidt anden måde, siger Anne-Mette Knudsen.

”Vi holder to meters afstand, og det betyder, at vi sidder i et zigzagmønster, når vi holder frokostpause.”

Kantinen holder stadig åbent, men heller ikke her er alt, som det plejer.
”Buffeten er væk og erstattet af bakker med portionsanrettet mad og salater i bøtter, så vi ikke alle sammen skal bruge de samme skeer til at tage maden med.”

Holder øje med udmeldinger
Lige nu er der 10-12 kolleger tilbage i det afsnit, hvor Anne-Mette Knudsen arbejder. Til sammenligning er de ellers 35, hvis man tager coronavirusset ud af ligningen.

Det betyder også, at en del af kommunikationen foregår online. For eksempel de daglige tavlemøder, hvor fire – syv kolleger mødes virtuelt.

”Det samme gælder møderne i samarbejdsudvalget, hvor jeg sidder som tillidsrepræsentant,” tilføjer Anne-Mette Knudsen.

Hun ved endnu ikke, hvor længe hun må nøjes med at se nogle af kollegerne online. AJ Vaccines har valgt at lægge sig op ad myndighedernes anbefalinger på området og følger derfor også regeringens udmeldinger tæt, siger Anne-Mette Knudsen.