IMG 7604
Teknisk Landsforbund havde allieret sig med Deltager Danmark, der blandt andet kunne undervise de frivillige bestyrelser i det gode teamsamarbejde.

Fuld fart på de faglige netværk i Teknisk Landsforbund

Faglige netværk Foråret viste sig for alvor, og Nyborg var badet i sol, da 60 aktive medlemmer af Teknisk Landsforbund mødtes for at styrke det faglige fællesskab i TL.

Overskriften var Kick off for de faglige netværk, da knap 60 aktive medlemmer mødtes i Nyborg i sidste uge.

Her blev der i den grad sat gang i arbejdet med at styrke det faglige fællesskab i Teknisk Landsforbund.

To intense dage blev brugt på at styrke arbejdet i de frivillige bestyrelser, udvikle spændende aktiviteter for alle medlemmer af Teknisk Landsforbund - og få flere til at deltage i fællesskabet i og omkring Teknisk Landsforbund.

Styrket samarbejde i bestyrelserne

Selvom en del af bestyrelserne i de faglige netværk, der blev valgt på landsmøderne i efteråret 2021 allerede er godt i gang, havde andre deres første fysiske møde.

For at sætte skub i arbejdet, havde Teknisk Landsforbund allieret sig med Deltager Danmark, der blandt andet kunne undervise de frivillige bestyrelser i det gode teamsamarbejde.

Spørgsmål som ”hvad er vores formål”, ”hvad er vores normer” og ”hvilke roller har vi hver især i bestyrelsen” var oppe at vende, og der blev arbejdet intenst med at skabe gode rammer for bestyrelsesarbejdet, så bestyrelserne fremadrettet har nogle gode redskaber i værktøjskassen.

Ifølge Lars Bo Køppler, der er tekniker hos Novozymes A/S og formand for det faglige netværk for procesteknologer, var det en tiltrængt. Han gik fra kick-off-arrangementet med højt humør og optimisme.

"Jeg er bare så klar. Motivationen og engagementet er i top – både hos mig selv og bestyrelsen i netværket. I november fik vi valgt bestyrelsen for netværket, men endnu engang lagde COVID-19 en dæmper på både muligheder og entusiasme. Så det netop overståede kick-off gav et stort og tiltrængt boost til vores bestyrelse," siger han.

Fokus på spændende aktiviteter 

De to dage blev også brugt til at idéudvikle på nye aktiviteter og kurser. Der var rigtig mange gode ideer til både mere fagspecifikke kurser, virksomhedsbesøg, foredrag og meget andet, der kan være med til at udvikle Teknisk Landsforbunds medlemmer.

Der er ikke kun brug for de meget fagtekniske kurser, men i høj grad også aktiviteter, der sætter fokus på de forskellige udfordringer, der kan være i forskellige brancher.

For eksempel oplever man i netværk for Design og Form, hvordan atypiske ansættelser og usikre branchevilkår presser medlemmerne. På samme måde oplevede netværket for Teater- og Museumsbranchen, at Corona-nedlukninger på stribe pressede arbejdsvilkårene og gjorde det psykisk hårdt at komme igennem arbejdsdagen.

De faglige netværk udviklede sammen på, hvordan de kan skabe aktiviteter, hvor medlemmerne af Teknisk Landsforbund ikke kun får nye kompetencer, men også udvider deres professionelle netværksrelationer.

Netværksdage 2023

Tiden blev også brugt til at kickstarte arbejdet med de netværksdage, der skal afholdes primært i foråret 2023.

Flere af netværkene valgte at gå sammen og holde en stor og fælles netværksdag, hvor der også vil blive afholdt landsmøder. Netværket for Audiologi og Landinspektørbranchen holder dog netværksdag på to andre dage.

Nu påbegyndes arbejdet med at få skabt nogle gode netværksdage, hvor der både er faglig fordybelse og gode netværksmuligheder.

"Vi er nu så klar til at gå i gang med at forberede aktiviteter og arrangementer for vores gode kolleger," lyder det fra Lars Bo Køppler.

Faglige netværk

Som medlem af Teknisk Landsforbund er du automatisk med i et fagligt netværk, der hører til dit fag eller branche. Du kan dog deltage i aktiviteter i alle faglige netværk.

Du kan bruge dit faglige netværk til at få styrket dine faglige kompetencer og til at netværke med kolleger fra hele landet.

Læs mere her om faglige netværk.