Generalforsamlinger udskydes til sensommeren

TL-regioner På grund af corona udskydes generalforsamlingerne i TL’s regioner til efter sommerferien.

TL’s nye regioner skal efter lovene afholde generalforsamlinger i enten februar eller marts.

Men sådan bliver det ikke i år. Corona spænder ben.

TL’s hovedbestyrelse har derfor besluttet at udskyde de fem generalforsamlinger til enten uge 34 eller 35 i år.

Inden da vil det blive undersøgt, om det er muligt at afholde dem elektronisk i tilfælde af, at coronarestriktionerne også efter sommerferien forhindrer fysiske generalforsamlinger.

Regionerne vælger TL's politikere

De fem regioner udgør det politiske bagland i TL, og formand og næstformand i hver region udgør sammen med forbundsformanden TL’s hovedbestyrelse.

Det er også på generalforsamlingerne, at der vælges delegerede til TL’s kongres.

Fire af de fem regioner nåede at afholde stiftende generalforsamling sidste år. Det var ikke muligt i TL Nordjylland, og derfor har hovedbestyrelsen besluttet, at formand og bestyrelse fra den daværende afdeling – TL Nord – fortsætter indtil der kan afholdes stiftende generalforsamling.