"Glædeligt med øremærket barsel"

Pressemeddelelse Teknisk Landsforbund er positive over for EU’s kommende direktiv om øremærket barsel til mænd.

Det er en god nyhed, at EU nu vil indføre øremærket barsel til fædre, mener Teknisk Landsforbund, der organiserer 30.000 teknikere, designere og konstruktører.

”Det er glædeligt, at danske fædre nu kan se frem til flere måneders øremærket barsel. Det er en vigtig rettighed for fædre, og det er et skridt mod mere ligestilling mellem mænd og kvinder,” siger Lone Engberg Thomsen, forbundsformand i Teknisk Landsforbund.

I dag tager mødre cirka 10 gange så meget barsel som fædre: 297 dages orlov mod mænds 31 dage (tal fra Danmarks Statistik, 2015).

Allerede i dag er fædre sikret to måneders barsel med fuld løn på flere af de private overenskomster.

”Fædre er sikret to måneders barsel i bl.a. industrien, så mange steder i Danmark er retten allerede en realitet. Vi er glade for, at det nu ser ud til, at det ikke kun er nogen, men alle fædre, der får ret til øremærket barsel,” siger Byrial Bjørst, advokat i Teknisk Landsforbund og ph.d. i ligeløn.

Erfaringerne fra udlandet er, at fædre tager mere orlov, når der reserveres orlov til dem.

”Der er rigtig gode erfaringer med øremærket barsel til fædre på Island. Mere orlov til far er ensbetydende med, at far tager mere del i familien – også efter, at orloven er slut,” siger Lone Engberg Thomsen.

 Yderligere oplysninger
Lone Engberg Thomsen, forbundsformand, Teknisk Landsforbund, tlf. 21 28 28 68.
Byrial Bjørst, advokat, Teknisk Landsforbund, tlf. 20 66 82 83.
Morten Terp, presserådgiver, Teknisk Landsforbund, tlf. 42 40 62 60.

Pressefoto af Lone Engberg Thomsen
https://tl.dk/media/3123/lone-engberg-thomsen_4.jpg

Pressefoto af Byrial Bjørst
https://tl.dk/media/1359/byrial-ny003.jpg

Fakta
Teknisk Landsforbund er fagforening for 30.000 teknikere, designere og konstruktører.
Læs mere på www.tl.dk