Goddag til digitale kongresser - og farvel til repræsentantskabsmødet

Kongres 2020 I fremtiden skal TL afholde kongres hvert tredje år – og det kan nu ske digitalt. Det vedtog TL’s kongres.

Fremover skal TL afholde kongres hvert tredje år i stedet for som nu hvert fjerde år, og repræsentantskabsmødet, der hidtil har ligget mellem kongresserne, nedlægges.

Det vedtog TL’s kongres, der også bestemte, at det fremover skal være muligt at afholde kongressen digitalt, hvis det er nødvendigt.

”Vi ved, at corona kunne have udfordret os, hvis vi skulle have afholdt kongres bare i næste uge. Så vi åbner op for en elektronisk kongres, men det skal være som noget ekstraordinært. Det skal ikke bare være noget, vi gør,” sagde Lene Ertner, formand for TL’s lovudvalg i motivationen for forslaget.

Kongressen vedtog også, at TL's kongres fremover skal afholdes i november og ikke som nu i oktober. Det skyldes, at delegeretmøderne op til kongressen så ikke vil karambolere med skolernes efterårsferie, hvor mange holder fri.

Se hvilke andre lov- og beslutningsforslag, der blev vedtaget

Forskellen på kongres og repræsentantskabsmøde

TL’s kongres er TL’s øverste myndighed, og den kan vedtage lov- og beslutningsforslag, mens repræsentantskabsmødet ikke har haft samme beslutningsmyndighed.