”Godt, at der kommer hjælp til de langtidsledige”

Dagpenge Et bredt politisk flertal har afsat 159 millioner kroner til at hjælpe langtidsledige. Det vækker glæde i TL.

Et bredt politisk flertal har i dag afsat 159 millioner kroner til at hjælpe de mange langtidsledige. Det vækker glæde i TL.

”Vi har desværre rigtig mange medlemmer, der har svært ved at finde job som følge af corona. Det drejer sig især om medlemmer i teater- og designbranchen. Det er godt, at der kommer hjælp til de langtidsledige, for har været stærkt tiltrængt, men spørgsmålet er, om det er nok?” spørger Jannik Frank Petersen, forbundsformand i Teknisk Landsforbund.

Han ærgrer sig over, at ikke alle med en videregående uddannelse har mulighed for jobrettet uddannelse som ledige.

Forlæng dagpengeperioden

”Vi så gerne, at alle ledige med en kort videregående uddannelse fik mulighed for seks ugers jobrettet uddannelse. Så kan de udvide deres kompetencer og komme tættere på et job. Og så skal vi forlænge dagpengeperioden for alle dem, der er blevet langtidsledige som følge af corona. Alt andet vil være urimeligt,” siger Jannik Frank Petersen

Blandt de af TL’s medlemmer, der blev ledige i marts og april 2020 – altså lige da Danmark lukkede ned første gang – var 33 procent stadig ledige i marts i år.

Det er en stigning på 60 procent sammenlignet med samme periode året før.

 

Hovedpunkter i aftalen

  • Særligt løntilskud til virksomheder, der ansætter langtidsledige seniorer.
  • Ekstra midler til korte jobrettede kurser i 2021
  • Videreførelse af VEU-koordinatorer i 2022
  • Midler til pulje til ledige seniorer over 50 år i risiko for langtidsledighed
  • Videreførelse af forsøg med jobrotationsvikariatets varighed
  • Suspension af referenceperioden for seks ugers jobrettet uddannelse
  • Forlængelse af trainee-ordningen til og med 2022
  • Udvidelse af retten til realkompetencevurdering (RKV) til faglærte
  • Virksomhedspraktik udvides som forsøg fra fire til otte uger for
  • langtidsledige seniorer

Læs hele aftalen (pdf)