TEK05 Tema01
Illustration: Thomas Thorhauge

Gør dig klar til muligt uvejr

Tema: Uvejr i sigte Mange taler om, at vi står over for en økonomisk krise af dimensioner. Men ingen ved, hvad de kommende måneder bringer. Derfor er det et godt tidspunkt at klæde sig ordentlig på til et muligt blæsevejr.

Der er krig i Ukraine, bragende energikrise, skyhøj inflation og bange anelser for en økonomisk krise, der kan koste mange danskere jobbet. Men lige nu er ledigheden rekord-lav og virksomhederne skriger fortsat efter arbejdskraft. Forvirret? Det er forståeligt. For det er specielle tider, vi lever i.

Direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Lars Andersen, følger den nuværende udvikling tæt. Og han ser desværre nogle tegn på, at det bevæger sig i den forkerte retning.

”På boligmarkedet ser vi faldende priser, og aktiviteten i byggeriet går ned. Så der er noget i gang – og vi kommer til at se en vending i nogle brancher. Det er der ingen tvivl om,” siger han.

Det er dog ikke alle brancher, der bliver ramt lige hårdt.

”Eksempelvis vil virksomheder, der lever af eksport, blive pressede. Og servicesektoren er meget afhængig af det hjemlige forbrug. De påvirkes af, hvor pressede vi alle bliver på vores privatøkonomi. Det kan være, at vi kommer til at gå mindre på restaurant og forbruge mindre kultur. Det vil kunne mærkes. Men samtidig er der brancher, som ikke er så følsomme – som f.eks. medicinalindustrien og virksomheder inden for den grønne omstilling,” siger han.

Lige nu er der ingen, der rigtig ved, hvordan det kommende år kommer til at udfolde sig, men de økonomiske vismænd kom med et bud i oktober måned i år: De forudser en økonomisk nedtur i 2023, og at beskæftigelsen vil falde med 100.000 personer. Lars Andersen vil ikke afvise, at 100.000 vil miste deres arbejde, men at tallet måske er til den høje side.

”Lige nu er 3 mio. mennesker i arbejde, så alle skal ikke gå rundt og frygte for sit job. Men den gyldne regel er, at det altid lettere at få et nyt job, hvis du er i job. I stedet for at skulle søge job som ledig. Så hvis du er i en branche eller en virksomhed, hvor det ser svært ud, så er det en overvejelse værd at finde et nyt job – du kan lige så godt være på forkant,” slutter han.

Vær beredt

A-kassechef i Teknisk Landsforbund Lone Varslev følger løbende tendenserne blandt TL’s medlemmer, og hun er enig i, at det er en speciel periode, som vi står i.

”Der er rigtig mange ting på spil nu, så derfor er mit bedste råd at være beredt. Forbered dig på, at der kan ske noget i dit arbejdsliv,” siger Lone Varslev.

”Hvis du fornemmer krise og nedskæringer, der hvor du er, så er det en god idé at udnytte tiden og gå gerne lidt systematisk til værks,” siger hun.

”Det handler om at lave en strategi for sig selv, og at du tør tænke nye tanker. Beskæftiger du dig med det rigtige? Skal du have noget efteruddannelse eller skal du tænke i helt nye baner? Jeg vil anbefale, at du finder nogen, der kan tænke tankerne sammen med dig. Du skal bruge alle de steder, hvor du kan få hjælp og sparring,” siger Lone Varslev og henviser til, at Teknisk Landsforbund f.eks. tilbyder karrieresparring, rådgivning og mulighed for at søge penge til efteruddannelse.

”Brug også tiden på at sikre, at dine forhold er i orden. Har du den nødvendige kontrakt og forsikring? Det kan du får styr på ved at tale med din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads eller ved at ringe til din fagforening. Det er det, vi er her for,” siger Lone Varslev.

Tema: Stilhed før storm

Ledigheden er rekordlav. Men vismændene spår en ­økonomisk nedtur, som vil ­ramme arbejdsmarkedet hårdt i 2023. I dette tema ser vi på, hvilke brancher der er mest ­udsatte, og hvilke mulig­heder du har for at styre sikkert ­gennem stormen.

Vismænd forudser nedgang

I begyndelsen af oktober udgav fire økonomer i Det Økonomiske Råds formandskab (kaldet de økonomiske ­vismænd) en rapport, der forsøger at skabe overblik over dansk økonomi i 2023.

De forudser bl.a.:

  • Dansk økonomi står over for en nedtur pga. høje energipriser og høj inflation.
  • Beskæftigelsen forventes at falde med mere end 100.000 personer i løbet af 2023.
  • I 2023 vil Danmark opleve en minusvækst på 0,2 procent af bnp, men i 2024 vokser den igen en smule med 0,6 procent af bnp.

Hvordan påvirker krisen dig og din arbejdsplads?

Vi har spurgt 6.007 erhvervs­aktive medlemmer af Teknisk Landsforbund i oktober- ­november 2022 og 1.040 (18,9%) har svaret på undersøgelsen.

Krisen påvirker arbejdspladserne: 59,3% af deltagerne i ­under­søgelsen ­angiver, at krisen allerede har påvirket deres arbejdsplads.

Hver 5. forventer fyringer på deres arbejdsplads i 2023: 19% forventer, at der vil komme fyringer i det ­kommende år pga. krisen.

Vi er ikke så bekymrede: 69% frygter ikke for deres job, svarer deltagerne i undersøgelsen. 11% frygter i høj grad eller meget høj grad en fyring som følge af krisen.

Hvordan påvirker krisen?

  • 69% er blevet bedt om at spare på energien
  • 61% oplever udfordringer med at skaffe materialer
  • 31% oplever fald i ordrer og opgaver
  • 25% oplyser at planlagte projekter er blevet udskudt
  • 18% har oplevet fyringer som konsekvens af krisen
  • 8% oplyser, at der er varslet ned- skæringer det næste halve år

Unge frygter fyringer mest: Det afhænger af din alder, hvor bekymret, du er. Undersøgelsen viser, at det især er de yngre medlemmer af TL, der svar ja til i høj grad eller i meget høj grad at frygte en fyring pga. krisen.