Beregn Sparegris

Guide til dine indefrosne feriepenge

Arbejdsliv Folketinget har besluttet, at du kan få tre ugers indefrosne feriepenge udbetalt. Få svar på dine spørgsmål om feriepengene og beregn, hvor mange penge du får udbetalt.

Coronakrisen er gået hårdt ud over dansk erhvervsliv. Derfor har Folketinget besluttet at frigive nogle af de feriepenge, som ellers var blevet indefrosset i forbindelse med den nye ferielov.

Politikerne håber, at de ekstra feriepenge vil sætte gang i forbruget og dermed støtte erhvervslivet.

Her får du svar på nogle af de praktiske spørgsmål omkring feriepengene.

1. Får du nogen feriepenge udbetalt?
Ja, hvis du har haft arbejde og modtaget løn i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. marts 2020.

2. Hvor meget får du udbetalt?
Feriepenge udgør 12,5 pct. af din ferieberettigede løn. Du får tre ud af de fem opsparede uger udbetalt. For en gennemsnitlig lønmodtager bliver det omkring 19.000 kroner, når der er betalt skat.

Finans har lavet en beregner, der viser, hvor mange penge du kan se frem til at få udbetalt.

Prøv beregneren

3. Hvornår får du pengene udbetalt?
Pengene bliver udbetalt senest i oktober 2020. Regeringen vil gå i dialog med arbejdsmarkedets parter og ATP om, hvornår det kan ske.

4. Bliver feriepengene modregnet i dine offentlige ydelser?
Nej. Så selvom du modtager pension, fleksløntilskud eller dagpenge, vil feriepengene ikke blive modregnet.

5. Hvad hvis du har været på barsel?
Hvis du har fået løn, mens du har været på barsel i perioden 1. september 2019 til 31. marts, har du også feriepenge til gode.

6. Kommer du til at mangle feriepenge næste år?
Nej, de indefrosne feriepenge har ikke noget at gøre med din fremtidige ferie. Inden coronaen ramte os, var det meningen, at pengene skulle udbetales, når du går på pension. Nu udbetales de bare tidligere.

7. Kan du sige nej til pengene?
Ja, det kan du godt. Det er frivilligt, om du vil have pengene udbetalt nu, eller om du hellere vil lade dem stå til du går på folkepension.

8. Kan det betale sig at sige nej til pengene?
Hvis du betaler topskat, kan det muligvis godt betale sig at sige nej. Du vil formodentlig ikke skulle betale topskat af pengene, når du går på pension.

Om det kan svare sig at sige nej vil også afhænge af, hvordan pengene bliver investeret/forrentet.

9. Min ægtefælle er pensionist. Får han/hun ingenting?
Jo, aftalen betyder, at personer på overførselsindkomster får udbetalt 1.000 kroner skattefrit.