Lone Engberg Thomsen_5.jpg

Gymnasiet er hverken spild af tid eller en unødvendig omvej

Debatindlæg Debatindlæg bragt i Berlingske den 2. december 2019.

Dansk Metal foreslog i Berlingske 25. november at sætte loft over antallet af studenter. Logikken i forslaget synes at være, at hvis vi afskærer flere unge fra at tage en studentereksamen, finder de sig fint til rette på en erhvervsuddannelse, undgår at spilde deres tid på gymnasiet og kommer hurtigt ud på arbejdsmarkedet til glæde for både arbejdsgivere og statskasse.

I Teknisk Landsforbund tilskynder vi også de unge til at tage en erhvervsuddannelse, men vi har sådan set ikke noget imod, at nogle af dem også har en studenterhue. Og er det så slemt? Jeg har stadig til gode at høre om en ung, der tog skade af turen forbi det lokale gymnasium.

At tale om gymnasiet som spild af tid er en grov forsimpling og dybest set en hån af de unges valg. Vi lever i et meget komplekst samfund, hvor det at kunne gennemskue nyhedsstrømme, analysere en tekst, kende sin historie og kunne matematik på et vist niveau er kompetencer, som kommer os til gode hele livet. En række af de job, vi kender i dag, vil sandsynligvis ikke eksistere om 25 år, så det er vanskeligt at udtale sig alt for skråsikkert om, hvilke kompetencer der vil blive efterspurgt i fremtiden.

Vi ved, at de unge, som tager en erhvervsuddannelse, efter at de er blevet studenter, har et lavere frafald og nemmere ved at få praktikplads og job, end de unge der kommer lige fra 9. eller 10. klasse. Vi ved også, at godt hver 10. student aldrig kommer i gang med at læse videre. Hvad med at se på, om erhvervsuddannelserne kunne gøres mere attraktive for dem?

At indføre et loft over optag er ikke vejen frem til flere på erhvervsskolerne. Tværtimod frygter jeg, at et loft vil få social slagside. Vi har så travlt på de unges vegne. Men vi gør dem en bjørnetjeneste, hvis vi vil træffe valgene for dem. Gymnasiet er hverken spild af tid eller en unødvendig omvej. Det er en vej, der kan føre dig til en erhvervsuddannelse, en erhvervsakademiuddannelse eller en længere videregående uddannelse. Men først og fremmest er det – præcis ligesom en erhvervsuddannelse – en vej ud i livet, og den vej skal vi ikke lukke.