3Prisvindere
Niels Peter Kjeldsen, Tina Uttrup Sørensen og Claus Hansen blev hædret på TL's kongres for deres indsat som tillidsvalgte i TL.

Hæderspriser uddelt på TL’s kongres

Kongres 2020 Tre tillidsvalgte modtog hæderspriser for deres store arbejde.

Traditionen tro blev der uddelt priser til både en tillidsrepræsentant, en tillidsvalgt og en arbejdsmiljørepræsentant, der har gjort en helt særlig indsats.

Den første pris blev overrakt til tillidsrepræsentant Tina Uttrup Sørensen - maskintekniker på Alfa Laval Aalborg. Hun blev bl.a. hædret for at kæmpe for ligeløn for sine kolleger.

"I 11 år har hun som tillidsrepræsentant kæmpet for TL’s medlemmer. Hun har løftet ligelønssager, haft fokus på forskelsbehandling og hun har vist stærke forhandlingsegenskaber. Hun møder sine kolleger med stor empati og respekt, og er i den grad prisen værdig” sagde Jens Ole Olesen, medlem af TL’s hovedbestyrelse, da han overrakte Tina Uttrup Sørensen TR-prisen.

Ildsjæl for TL’s uddannelser

Den næste pris – TV-prisen - gik til Claus Hansen, der er teknisk designer på Skive Vand A/S. Han blev bl.a. hædret for at være en ildsjæl for Teknisk Landsforbunds uddannelser.

"Vinderen har været særdeles aktiv i TL. Som både formand for TL-klubben på hans arbejdsplads og som medlem af den lokale bestyrelse og uddannelsesudvalg. Han brænder for uddannelse og er en sand ildsjæl, når det gælder om at synliggøre teknisk designer-uddannelsen og alle dens muligheder og kvaliteter,” sagde Peter Thyregod, medlem af TL’s hovedbestyrelse, da han overrakte Claus Hansen TV-prisen, der uddeles til en tillidsvalgt, der har gjort en ekstra indsats.

Fokus på arbejdsmiljøet

Den sidste pris – AMR-prisen – fik Niels Peter Kjeldsen, kvalitets- og måletekniker hos Meneta. Han blev hædret for sin store indsats som arbejdsmiljørepræsentant.

"Han har været aktiv i TL i rigtig mange år og i mange roller. De seneste år har han været valgt som arbejdsmiljørepræsentant, og han har fået højnet på arbejdsmiljøet på virksomheden. Han har også startet en klub for teknikerne på virksomheden, og på den måde fået flere medlemmer til TL,” sagde Birte Lundsgaard, hovedbestyrelsesmedlem i TL, da hun overrakte AMR-prisen til Niels Peter Kjeldsen.

Med priserne fulgte blomster og en check på 5.000 kr.