Tek0520 1305X675px 2

Har du ret til tidlig pension?

TL Nyt Regeringen har indgået en aftale om tidlig pension. Aftalen betyder, at lønmodtagere med mange år på arbejdsmarkedet får ret til at gå på pension op til tre år tidligere.

Regeringen har indgået en aftale med Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten, som betyder, at lønmodtagere og selvstændige med mange år på arbejdsmarkedet fra 2022 får ret til tidlig pension.

Har du som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får du ret til at trække dig tilbage tre år før folkepensionen, mens 42 og 43 år giver ret til, at du kan gå fra et eller to år før folkepensionen.

”Blandt vores medlemmer vil der være nogle tekniske designere, som er startet tidligt og derfor vil have mulighed for at få pensionen. Måske nogle bygningskonstruktører, der oprindeligt har været håndværkere. Og så er der nok også teaterteknikere, som vil kunne få glæde af ordningen,” siger Byrial Bjørst, der er advokat i TL.

For at gøre dig fortjent til den tidlige pension, skal du minimum have været 42 år på arbejdsmarkedet. Og for at optjene de 42 år skal du have været i arbejde enten som lønmodtager eller selvstændig.

”Men perioder med dagpenge, sygedagpenge, deltidsarbejde, barselsorlov og obligatoriske praktikperioder med elevløn eller SU tæller også med. Så du behøver ikke at have været i arbejde i alle årene,” forklarer Byrial Bjørst.

Så meget tidligere kan du gå på pension
Er du begyndt på arbejdsmarkedet som:

  • 17-årig, kan du få tre års tidlig pension.
  • 18-årig, kan du få to års tidlig pension.
  • 19-årig, kan du få et års tidlig pension.

Forudsat at du opfylder betingelserne for tidlig pension.

Så meget får du på tidlig pension

  • Du får 13.550 kroner om måneden før skat (2020-niveau).
  • Indkomsten er uafhængig af, hvad din ægtefælle eller samlever tjener.
  • Har du pensionsformue på mere end to millioner kroner, får du mindre udbetalt.
  • Er din pensionsformuen på over fem millioner kroner, kan du ikke få tidlig pension.
  • Du kan tjene op til 24.000 kroner om året, uden at din ydelse sættes ned.

Så meget får du
Hvis du får tilkendt tidlig pension, vil du få 13.550 kroner om måneden før skat (2020-niveau). Indkomsten er uafhængig af, hvad din ægtefælle eller samlever tjener.

Har du en pensionsformue på mere end to millioner kroner, vil du få mindre udbetalt, og hvis pensionsformuen er på over fem millioner kroner, vil du slet ikke kunne få tidlig pension.

”Du kan tjene op til 24.000 kroner om året, uden at din ydelse sættes ned. Tjener du mere end det, vil din ydelse blive sat ned,” forklarer Byrial Bjørst.

Har du optjent efterløn, vil du have mulighed for at få efterlønnen udbetalt skattefrit. Det gælder dog kun i en begrænset periode.

Nemmere at få seniorpension
Aftalen indeholder også en lempelse af reglerne for seniorpension.

”For at på seniorpension i dag, skal din arbejdsevne være nedsat til højest 15 timer om ugen. Med den nye aftale lempes det krav til 18 timer om ugen. Denne del af aftalen kan komme nedslidte, som ikke har været på arbejdsmarkedet i over 41 år, til gode” fortæller Byrial Bjørst.

Endelig indeholder aftalen en særlig pulje på 100 millioner kroner til forbedring af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Pengene skal bruges til at forhindre fysisk og psykisk nedslidning på jobbet.

Se hele aftalen