Britt Ravn 19 Web Htv
"Det er jo nærmest som at smide guld på gaden, hvis ikke man har en seniorpolitik," siger Britt Lykke Ravn, tillidsrepræsentant for TL'erne på Vandcenter Syd.

Her er seniorer i høj kurs

Tema: Senior på job I Odense har VandCenter Syd haft en seniorpolitik siden 2003. Den inde­holder tiltag som seniordage, mulighed for at gå ned i tid samt tilpasning af opgaver – og noget tyder på, at de har fat i den lange ende.

Hos VandCenter Syd er gennemsnitsalderen høj.

49 år for at være helt præcis.

Her er ældre medarbejdere i lige så høj kurs som deres yngre kolleger, og arbejdspladsen gør en aktiv indsats for at fastholde dem gennem en seniorpolitik.

”Vi er en broget skare af medarbejdere, som er specialister på hvert vores område. Det gør os værdifulde for virksomheden,” mener 36-årige Britt Lykke Ravn, som er tillidsrepræsentant for TL’erne og formand for alle tillidsrepræsentanter i VandCenter Syd, der har 191 medarbejdere.

Den fynske virksomhed er et offentligt ejet vandselskab, der oprindeligt var forankret i Odense Kommune.

Dermed var den også omfattet af kommunens hovedaftale om en seniorpolitik, der går tilbage til 2002. VandCenter Syds egen seniorpolitik går tilbage til 2003.

Ifølge Charlotte Fleischer, som er områdechef for Økonomi, HR og IT hos VandCenter Syd, er seniorpolitikken ikke kun en bunden opgave. Den er en integreret del af virksomhedens DNA.

”Vi er optagede af medarbejderen som det hele menneske, og det betyder, at vi kigger på alle medarbejderes faglige og personlige kompetencer samt deres trivsel og arbejdsmiljø. Med­arbejderen anskues ikke som en ressource.”

Guide til refleksion

Omdrejningspunktet for VandCenter Syds seniorpolitik er, at danskerne skal blive længere på arbejdsmarkedet end tidligere, fortæller Charlotte Fleischer.

”Desto vigtigere er det, at de ældre med­arbejdere får nogle vilkår, der gør, at de fysisk og psykisk kan holde til et langt arbejdsliv og sam­tidig få en god afslutning på karrieren.”

Hos VandCenter Syd kalder man den obliga­toriske medarbejdersamtale for værdisamtale. Det er i forbindelse med værdisamtalen, at medarbejdere på 55+ hvert år tilbydes en dialog omkring senkarrieren, fortæller tillidsrepræsentant Britt Lykke Ravn.

”Det er frivilligt, om medarbejderen vil tale om emnet, men lederen skal tilbyde samtalen. For nogle medarbejdere kan det være følsomt at have en dialog om de sidste år på arbejdsmarkedet, men det kan lederen også tit fornemme.”

Derfor har VandCenter Syd udarbejdet en guide med spørgsmål, som seniormedarbejderen kan vende med baglandet derhjemme.

”Det er en slags tjekliste, der bl.a. kan give anledning til at reflektere over behovet for fleksibilitet, selvbestemmelse i opgaverne, helbred og den slags,” forklarer områdechef Charlotte Fleischer.

Seniordage og nedsat tid

Seniorpolitikken hos VandCenter Syd giver også seniormedarbejdere forskellige rettigheder, ­herunder retten til seniordage.

”F.eks. får alle medarbejdere fem betalte seniordage om året, når de fylder 62 år, og det er uanset hvilken overenskomst, de hører under,” siger Britt Lykke Ravn.

Hos VandCenter Syd kan medarbejdere desuden tiltræde en såkaldt seniorstilling, når de fylder 62 år, siger Charlotte Fleischer.

”På den måde kan leder og medarbejder aftale sig frem til en stilling, der f.eks. giver mulighed for at gå ned i tid samt tilpasse opgaver og krav, der både passer medarbejderen og afdelingen.”

Både områdechefen og tillidsrepræsentanten er enige om, at seniorpolitikken både er til gavn for den enkelte medarbejder, arbejdspladsen og virksomheden.

Det er også grunden til, at man hos Vand­Center Syd har givet hinanden håndslag på at genbesøge og justere seniorpolitikken hvert andet år.

Britt Lykke Ravns opfordring til andre arbejdspladser er da også klar:

”Bare se at komme i gang! Det er jo nærmest som at smide guld på gaden, hvis ikke man har en seniorpolitik.”

Seniorpolitiske tiltag hos VandCenter Syd

  • Senkarrieresamtaler
  • Seniordage og seniororlov
  • Seniorstilling
  • Fratrædelsesordning
  • Seniorklub for tidligere medarbejdere, som er gået på efterløn eller pension
  • Seniorarrangementer

    Kilde: Seniorpolitik for VandCenter Syd as med tilhørende datterselskaber (2018)

Danskerne skal blive længere på arbejdsmarkedet end tidligere, og det er omdrejningspunktet for Vandcenter Syds seniorpolitik.

"Det er vigtigt, at de ældre medarbejdere får nogle vilkår, der gør, at de fysisk og psykisk kan holde til et langt arbejdsliv og samtidig få en god afslutning på arbejdslivet," siger Charlotte Fleischer, områdechef for Økonomi, HR og IT hos Vandcenter Syd.