Tek0122 1305X675px 3
Her får du resultatet af vores lønstatistik for 2021.

Høj inflation æder årets lønstigninger

Tema: Lønstatistik 2021 2021 gav pæne lønstigninger til mange af Teknisk Landsforbunds medlemmer, men høj inflation spiser stigningerne. Årets resultat er derfor en gennemsnitlig reallønstigning på nul.

Knap 2,4% er TL’ernes lønninger i gennemsnit steget i det forgangne år. Det er bedre end året forinden, hvor tallet blev 1,8%.

Men selvom flere har kunnet nyde et højere tal på lønsedlen, så har de færreste oplevet at have flere penge til forbrug i 2021. En høj inflation på hele 2,4% har nemlig betydet markant højere udgifter.

“Siden 2018 har inflationen været under 1%, så det er en stor ændring, vi ser i år. Ændringen skyldes især prisændringer på brændstof og elektricitet,” siger Dana Sofie Andreasen, der er ansvarlig for TL’s lønstatistik.

Som i tidligere års statistikker er der forskel på lønstigningerne i det offentlige og det private.

Privatansatte medlemmer fik i 2021 i gennemsnit en lønstigning på 2,5%, ansatte i kommuner og regioner steg 2,8%, mens statsansatte kun fik en beskeden lønstigning på 1,2%.

Statsansatte TL-medlemmer har dermed haft en nedgang i købekraft eller realløn på 1,2%. Reallønnen er et udtryk for, hvor meget du kan købe for din løn, i takt med at priserne stiger. For at sikre din realløn skal lønnen stige lige så meget som prisudviklingen. Det er ikke tilfældet for de statsansatte i år.

Gennemsnitlige månedslønninger 2021:
(Klik på billedet for at se resultaterne)

2022 02 11 15 11 44 Teknikeren 01.2022.Pdf Adobe Acrobat Reader DC (32 Bit)

Et godt ­resultat?

Teknikeren har spurgt Jimmi Eiberg, som er formand for TL’s Fagpolitiske Udvalg, om han er tilfreds med årets resultat:

“Vi har været igennem en usikker tid på grund af Covid-19-pandemien, så jeg betragter en samlet gennemsnitlig lønudvikling på 2,5% i det private som fornuftig, men også som et godt udgangspunkt for en bedre lønudvikling i de kommende år. Kigger man på lønudviklingen i det offentlige er der plads til forbedringer - særligt på det statslige område, hvor vi kunne have ønsket en bedre lønudvikling end fremgangen på 1,2%.”

Sådan fordelte lønstigningerne sig

 • 2,5% for privatansatte
 • 2,8% for ansatte i kommuner og regioner
 • 1,2% for ansatte i staten

3 ud af 4 fik mere i løn

 • 18,0% faldt i løn
 • 7,7% havde uændret løn
 • 74,3% steg i løn

TL’s Lønstatistik 2021 baserer sig på svar fra 5.662 medlemmer. Svarprocent: 37,1%.

 • Lønningerne er normale månedslønninger fra september 2021 inkl. eget pensionsbidrag, men uden arbejdsgiverens.
 • Lønstigning i gennemsnit dækker over stigningen i gennemsnitslønnen fra 2020 til 2021.
 • Den personlige lønudvikling er udregnet på baggrund af de medlemmer, der har indsendt oplysninger for både 2020 og 2021. Tallene er et gennemsnit af de individuelle lønudviklinger.
 • Tallene kan derfor ikke sammenlignes direkte med lønstigninger beregnet som ændringen i lønsummen eller ændringerne i gennemsnits­lønningerne.
 • For privatansatte er løn­ning­er­ne tillagt 1/12 af evt. bonus/gratiale/tantieme fra 2021.
 • For offentligt ansatte er lønningerne tillagt 1/12 af evt. tildeling af engangsbeløb fra den decentrale lønpulje. Derudover er tillagt ferietillæg (1% for private, 1,5% for ansatte i staten og 1,95% for ansatte i kommuner og regioner).
 • Fritvalgsordning, overarbejdsbetaling, kørselsgodtgørelse, personalegoder, ulempetillæg m.v. indgår ikke i statistikken.
 • Du kan finde alle uddannelsesgrupper i lønstatistikken på tl.dk/løn.