Hov, I glemte at tage penge med

Uddannelse Det er glædeligt, at en ny politisk aftale vil sikre flere uddannelser i hele landet, men hvis det skal blive en succes, må der flere penge på bordet, mener TL.

Flere uddannelser i provinsen og færre studerende i de store byer.

Sådan lyder nogle af overskrifterne i den uddannelsesaftale, der netop er indgået mellem regeringen og et bredt politisk flertal.

Aftalen har som mål at få flere til at læse på uddannelser uden for København, Aarhus, Aalborg og Odense. I TL er man enige i målet, men bekymrede for vejen derhen.

”Vi er helt enige i, at der skal være uddannelser i hele Danmark. Men det skal være uddannelser med et højt fagligt niveau, og det koster altså. Økonomien er forbedret i forhold til det oprindelige udspil, men spørgsmålet er, om det er nok. Hvis vi skal være sikre på, at det bliver en succes, så må der endnu flere penge på bordet,” mener Jannik Frank Petersen, forbundsformand for Teknisk Landsforbund.

Aftalen betyder, at der etableres 23 nye uddannelsessteder uden for de store byer – bl.a. en produktionsteknologuddannelse i Skjern – og at der afsættes en investerings- og etableringspulje på 537 millioner kroner. En stor del af pengene er fundet ved at nedlægge en lang række engelsksprogede uddannelser.

Uddannelser skal skæres frem mod 2030

I regeringens oprindelig udspil var der lagt op til, at de videregående uddannelser i de fire største byer skulle skære optaget med 10 procent. Det vakte bl.a. bekymring i TL, da det kunne medføre, at tekniske og byggefaglige uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler ville blive nedlagt.

I den nye aftale er kravet blevet opblødt, så der nu er tale om en målsætning frem mod 2030.

”Det er godt, at politikerne har indset, at der kræver tid og planlægning at flytte og oprette uddannelser. Nu får uddannelserne bedre mulighed for at gøre det på en ordentlig måde, og det er der brug for. Alt i alt er der mange gode takter i udspillet, men vi er stadig bekymrede for, om det er muligt at sikre ordentlige faglige miljøer, et solidt optag og en sund økonomi for de nye uddannelser,” siger Jannik Frank Petersen.

Fakta om uddannelsesaftalen

  • Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om "flere og bedre muligheder for at tage en uddannelse i hele Danmark".
  • Som en del af aftalen indføres bl.a. et nyt regionalt taxameter og en 2030-målsætning om højere optag uden for storbyerne og lavere optag i de største byer.
  • Bag aftalen står regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Alternativet og Kristendemokraterne.

Læs hele aftalen