Hov, I glemte dem med en uddannelse

Efteruddannelse Et bredt flertal i Folketinget har afsat 730 mio. kr. til at opkvalificere ledige, men de har helt glemt dem med en uddannelse, mener TL.

Er du faglært med en forældet uddannelse eller ufaglært har du god grund til at glæde dig over den opkvalificeringsaftale, et bredt politisk flertal netop har vedtaget.

Men alle de ledige, der har en videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse, der stadig giver mening, må spejde langt efter mærkbare forbedringer. Det ærgrer TL.

”Politikerne har søsat en række gode initiativer, men de misser desværre også nogle helt oplagte muligheder for at hjælpe ledige tættere på et job. De glemmer, at rigtig mange ledige med en uddannelse også kan have brug for efteruddannelse for at komme tættere på et job,” siger Lone Engberg Thomsen, forbundsformand i Teknisk Landsforbund.

Hun peger bl.a. på, at det stadig ikke er muligt at få seks ugers jobrettet uddannelse, hvis du har en studentereksamen.

”Det giver ikke mening, at du som ledig produktionsteknolog med en erhvervsuddannelsesbaggrund har ret til seks ugers jobrettet uddannelse, mens du ikke har samme ret, hvis du er produktionsteknolog med en studenterbaggrund. Det er hverken rimeligt eller fornuftigt,” siger Lone Engberg Thomsen.

Det betyder aftalen

Den nye aftale indeholder initiativer til 390 mio. kr. og den bygger videre på en tidligere aftale om styrket opkvalificering, hvor der var afsat 340 mio. kr. Aftalerne løber over de næste tre år og indebærer bl.a. at:

  • Ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse får fra august og frem til udgangen af 2021 ret til at tage en erhvervsuddannelse på 110 procent dagpenge. Kravet er, at man er fyldt 30 år og starter på en uddannelse, hvor der er gode jobmuligheder.

  • På fagområder, hvor der ikke mangler arbejdskraft, får ledige 80 procent dagpenge under uddannelsen med mulighed for at låne op til 100 procent, som det også er tilfældet i dag.

  • Ledige på dagpenge med ret seks ugers jobrettet uddannelse kan begynde på den allerede fra første ledighedsdag og ikke efter fem uger, som kravet er i dag.

  • For at ledige hurtigt og fleksibelt kan omstilles til nye job og brancher, bliver de korte erhvervsrettede uddannelser styrket.

Læs mere om aftalen.