Humledrone1305.jpg
Humle gror i op til seks meters højde, hvilket involverer stiger og menneskehænder, når humlen skal høstes. En humledrone kan muligvis automatisere den proces.

Humledrone skal genoplive dansk humleproduktion

Teknik Produktion af humle til øl er tidskrævende og besværligt. Et dansk projekt arbejder på at udvikle en humledrone, der kan automatisere en af humlehøstens mest tidskrævende processer.

Ølentusiaster vil vide, at humle er en helt uundværlig ingrediens i øl som bryggets let bitre, humlede smagsgiver.

Men humle er også en besværlig og tidskrævende afgrøde, der ofte skal høstes og opbindes i seks meters højde. Derfor har en række danske virksomheder og organisationer siden begyndelsen af 2018 været i gang med at udvikle en humledrone, som kan automatisere den opbindingsproces, der ellers typisk involverer stiger og menneskehænder.

”Hovedformålet er at gøre produktion af humle billigere end i dag, også på de store humleproduktionssteder i udlandet. Det

andet formål er at opbygge en infrastruktur til dansk humleproduktion,” forklarer Troels Oliver Vilms Pedersen, programchef på Teknologisk Institut, der er én af partnerne i projektet.

Gror i seks meters høje
Humle gror op af op til seks meter høje snore eller stålwirer. Når humlen skal høstes, skal snorene bindes op, og det er den proces, som Teknologisk Institut og de øvrige projektpartnere vil automatisere med droneteknologi.

Selve dronen er ikke den primære udfordring, forklarer Troels Oliver Vilms Pedersen. Her kan man i vid udstrækning benytte sig af de gængse droneteknologier på markedet. Hovedudfordringen er snarere at udvikle de værktøjer, der skal klippe eller binde snorene op.

”Vi har tidligere lavet nogle forsøg med forskellige opbindingsværktøjer, og nu skal vi så finde ud af, hvilket værktøj vi skal køre videre med.”

Vil genoplive dansk humleproduktion
Selvom der efterhånden findes en lang række danske mikrobryggerier, foregår hovedparten af humleproduktionen stadig i USA og andre steder i Europa, hvor høstudbyttet per hektar er større.

Men frem til omkring 1900-tallet blev der faktisk dyrket humle til kommerciel ølproduktion i Danmark, og humle gror fortsat vildt i den danske natur. Derfor håber Troels Oliver Vilms Pedersen, at nye automationsteknologier som droner kan være med til at sænke produktionsomkostningerne.

”Opbinding af snorene foregår stadig manuelt overalt i verden. Derfor er det relevant at automatisere den proces ved at udvikle en kommerciel løsning. Og så forsøger vi i tillæg at skabe noget teknologi og en infrastrktur, der kan genoplive humleproduktion i Danmark,” slutter Troels Oliver Vilms Pedersen.