Tek0518_1305x675px_2.jpg
Industri 1.0: Den første industrielle revolution fandt sted i slutningen af 1700-tallet, hvor opfindelsen af dampmaskinen forøgede produktionskapaciteten. Industri 2.0: Den anden industrielle revolution satte gang i masseproduktionen via opfindelsen af samlebåndet i 1870. Industri 3.0: Den tredje industrielle revolution fandt sted i 1970’erne, hvor mekaniske teknologier blev skiftet ud med digitale, der satte gang i automatiseringen. Industri 4.0: Vi er undervejs i den fjerde industrielle revolution, hvor digitale teknologier er forbundet i et netværk og koblet til den fysiske produktion.

Hvad skal du kunne i fremtiden?

Tema: Industri 4.0 i praksis Digitale teknologier forandrer i disse år vores samfund og den måde vi producerer på. Den 4. industrielle revolution, som udviklingen er blevet døbt, skaber nye forretningsmuligheder, især inden for industri og byggeri. Men hvad betyder udviklingen for TL's medlemmer? Og hvilke kompetencer bliver vigtige at besidde i fremtiden?

"Digitale teknologer som kunstig intelligens, internet of things og big data forandrer lige nu vores samfund radikalt.

Den fjerde industrielle revolution, som udviklingen er blevet døbt, skal nye forretningsmuligheder for danske virksomheder. Det gælder ikke mindst i fremstillingsindustrien og byggebranchen, hvor de nye teknologier skabet mulighed for at producere og konstruere bedre, hurtigere og grønnere.

Men omstillingen til Industri 4.0 sker ikke af sig selv. Den kræver politisk vilje, parate virksomheder og medarbejdere med de rette kompetencer. "

Sådan lyder forordet til rapporten 'Industri 4.0 i praksis - hvordan griber vi mulighederne?', som  Tænketanken Mandag Morgen har udgivet i samarbejde med Teknisk Landsforbund.

Rapporten er tænkt som et oplæg til en politisk debat om, hvordan vi imødekommer fremtidens krav til kompetencer,  og klæder den kommende arbejdskraft, herunder TL's medlemmer, på til Industri 4.0.

Læs rapporten her:  'Industri 4.0 i praksis - hvordan griber vi mulighederne?'

Medlemmer er med

69% af TL's medlemmer anvender allerede i dag digitale teknologier som f.eks. automation, cloud computing, intelligent softvare, 3D scanning, sensorteknologi og avancerede visualiseringsværktøjer. 

Men 20% oplever det som problematisk, at udviklingen inden for deres arbejdsfelt går så stærkt, at de løbende skal tilegne sig ny viden om nye digitale teknologier for at løse deres opgave, fremgår det af rapporten 'Industri 4.0 i praksis - hvordan griber vi mulighederne?'

 

Tek0518_1305x675px_3.jpg
Mest anvendte digitale teknologier blandt TL's medlemmer. Kilde: 'Industri 4.0 i praksis - hvordan griber vi mulighederne?', juni 2018.

Flest optimister

TL's undersøgelse, som blev gennemført i foråret 2018 i samarbejde med Mandag Morgen, viser dog, at de fleste TL'ere ser optimistisk på deres fremtidsmuligheder.

56% forventer således, at deres beskæftigelsesmuligheder forbedres p.g.a. den teknologiske udvikling. 

Ca. 60% mener, at nye digitale teknologier vil forandre måden, man arbejder på i deres branchen inden for de kommende fem år, og 59% forventer, at de inden for de næste to år  får behov for kompetenceudvikling i nye digitale teknologi for fortsat at kunne udføre deres arbejde.

Bløde kompetencer bliver vigtigere

Omstillingen til Industri 4.0 stiller nye krav til kompetencerne hos de mennesker, der i praksis skal arbejde med nye teknologier. 

Med rapporten 'The future of Jobs' forsøgte World Economic Forum (WEF) i 2016 at afdække fremtidens behov for kompetencer. På baggrund af grundig research blandt virksomheder og organisationer over hele verden udpegede WEF de ti vigtige kompetencer i 2020. I  top-3 ligger kompleks problemløsning, kritisk tænkning og kreativitet.

De 10 vigtigste kompetencer i 2020

  • Kompleks problemløsning
  • Kritisk tænkning
  • Kreativitet
  • Ledelse af mennesker
  • Koordination med andre
  • Følelsesmæssig intelligens
  • Vurdering og beslutningstagning
  • Serviceorientering
  • Forhandling
  • Kognitiv fleksibilitet

Kilde: The Future of Jobs, World Economic Forum, 2016

"Når teknologierne i stigende grad indgår i et samspil med hinanden og omverdenen, bliver
det vigtigt, at der er folk, der kan se på tværs. Det at kunne engagere mennesker og samarbejde
i teams på tværs af faglig­hed bliver afgørende," siger Bjarke Wigand, Chefkonsulent i Akademiet for Tekniske Videnskaber, i rapporten Industri 4.0 i praksis.

På fagbladet Teknikeren har vi spurgt fire medlemmer og tre arbejdsgivere om fremtidens arbejdsplads. Fælles er, at de er frontløbere og allerede i dag arbejder med en eller flere digitale teknologier.

 

Det kræver noget ekstra

Teknikeren har talt med fire medlemmer, som allerede i dag arbejder med ny digital teknologi. Hvordan er de kommet i gang? Og hvad kræver det?

Charlotte Sejersen, Grundfos:
"Jeg skal være en slags Georg Gearløs"

 

Simon Scheel Kaltoft, Inwatec
”Mit job kræver et åbent sind”

Henrik Villemoes, Haarslev Industries
”Jeg skal turde spørge”

Nikolai Røjkjær, SkanKon
”At vove pelsen gør mig innovativ”

Du skal være nysgerrig på det digitale

Fremtidens teknikere skal være dygtige specialister, gode til samarbejde og frem for alt være sultne efter at lære nyt. Sådan lyder det samstemmende fra ledere i tre virk­som­heder, der digitalt er med i front:

Torben Levisen, produktionchef hos Linak:
"Behov for analytisk stærke teknikere"

Bo Grave, digital direktør hos Rambøll:
"Faggrænserne glider"

Juan Farré, teknisk direktør, Force Technology:
"Innovation sker i teams"