Folkemoede5.jpg
TL satte fokus på det psykiske arbejdsmiljø i en debat under årets Folkemøde på Bornholm.

Hvem har ansvaret for et godt psykisk arbejdsmiljø?

Psykisk arbejdsmiljø I fremtiden skal vi være kreative og løse endnu mere komplekse problemer end i dag. Men hvordan sørger vi for, at arbejdsmiljøet følger med? Det satte TL fokus på i en debat under årets Folkemøde på Bornholm.

Flere peger på, at fremtidens vigtigste kompetencer er kreativitet, evnen til kompleks problemløsning, koordinering og følelsesmæssig intelligens.

De selv samme evner, der for mange kan føre til stress.

Derfor inviterede Teknisk Landsforbund til debat om psykisk arbejdsmiljø på årets Folkemøde på Bornholm.

Formand for Arbejdsmiljøudvalget i Teknisk Landsforbund Jimmi Eiberg indledte debatten med at skitsere, hvor alvorligt det står til med dårligt psykisk arbejdsmiljø for medlemmerne af Teknisk Landsforbund.

”22 procent af vores medlemmer føler sig belastet i høj eller meget høj grad af stress. Og cirka 20 procent af deres sygefravær kan tilskrives dårligt psykisk arbejdsmiljø,” sagde Jimmi Eiberg.

Øget tilsyn
Både medarbejdere og virksomheder har brug for et arbejdsmiljø, der understøtter fremtidens kompetencer. Men hvordan sikrer vi det?

Ifølge Morten Skov Christiansen, der er næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, så skal det ske ved, at vi øger tilsynet og håndhævelserne. Det er med til at skabe opmærksomhed på området.

I dag er det kun cirka 3 procent af Arbejdstilsynets reaktioner, der er relateret til det psykiske arbejdsmiljø.

”Jeg er rigtig glad for den aftale, der blev indgået af et bredt flertal i folketinget, hvor det psykiske arbejdsmiljø bliver skrevet ind i bekendtgørelsen. Det kommer til at betyde, at reglerne kommer til at stå helt klare” sagde Morten Skov Christiansen.

Dårligt arbejdsmiljø er dyrt
Et dårligt arbejdsmiljø er ikke kun skidt for de medarbejdere, der rammes.

Det er også skidt for samfundet, for der er milliarder på spil. Det ved de alt om hos pensionsselskabet PFA.

”Tallet alene for tilkendte stressskader i PFA's heldbredsikring er steget med 33 procent fra 2015 til 2018. Det er voldsomt,” konstaterede Mads Kaagaard, der er koncerndirektør i PFA.

Hos den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras kender de godt til udfordringerne med arbejdsmiljøet. Og de kender også til, hvordan man løser dem i fællesskab.

”Det er vigtig, vi har fokus på at dele ansvaret med hinanden som kollegaer. Du skal ikke sidde alene med de arbejdsopgaver. Det gode arbejdsmiljø skabes i fælleskab,” fortalte Hanne Lauridsen, der er bygningskonstruktør og arbejdsmiljøkoordinator i Niras.

 

De deltog i debatten

  • Hanne Lauridsen, bygningskonstruktør og arbejdsmiljøkoordinator hos Niras
  • Janne Gleerup, forsker i arbejdslivsstudier på RUC
  • Mads Kaagaard, koncerndirektør i PFA
  • Morten Rask, Direktør JENSEN A/S
  • Morten Skov Christiansen, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation
  • Facilitator: Gitte Daugaard - Arbejdsliv & organisationsudvikling

Stemmekort fra publikum

Før debatten gik i gang, fik publikum uddelt et stemmekort hver.

Her kunne de prioritere, hvad de synes, var det vigtigste at gøre noget ved på det psykiske arbejdsmiljø.

Resultatet blev:

73 procent: Stille krav om at arbejdsgiverne skal gøre mere for at sikre et sundt arbejdsmiljø?

57 procent: Støtte de tillidsvalgte, så de kan arbejde med stressforebyggelse og håndtering?

50 procent: Støtte det enkelte medlem i at varetage egen mental sundhed?

Hvad skal der gøres?
På RUC arbejder Janne Gleerup som lektor i arbejdslivsstudier. Hun mener, at det ikke nytter noget, at vi forsætter med kassetænkning på området.

"Arbejdstilsynet gør noget, virksomhederne gør noget, og fagforeningerne gør noget. Men der mangler en helhedsstrategi i indsatsen. Og så skal der gøres noget ved ledelsen af vores arbejdsmiljøorganisation," sagde Janne Gleerup.

”Vores arbejdsmiljøledere mangler uddannelse, så der kan tænkes anderledes end i de sædvanlige redskaber, som APV og x antal årlige møder.”

Farvede legoklodser udtrykker humøret
I Rønne ligger industrivirksomheden JENSEN A/S, der er vokset fra at være en lille lokal smedevirksomhed til at være verdens største leverandør af udstyr til vaskerier.

Det betyder også en rejse i arbejdsmiljø, og i den forbindelse har Morten Rask - direktør hos JENSEN A/S – iværksat et stort fokus på medarbejdernes trivsel.

Ledelsen ved, at det kan være svært at tale om, så den har lavet en løsning, hvor medarbejdere hver uge sætter en grøn, gul eller rød legoklods for at udtrykke humøret.

”Vores ledere benytter også legoklodsmodellen, og her skal de uddybe valget, så vi bliver bedre til at sætte ord på hvordan vi har det.”