Brian Lille Teater09
For 15 år siden var teatertekniker Brian Kristensen så stresset, at han endte et meget mørkt sted.

Hver tredje tekniker sygemeldt med stress

Tema: Stress i teaterbranchen Teknikere i teater- og eventbranchen har så travlt med at sætte strøm til forestillinger, at de nogle gange selv må trække ­stikket og sygemelde sig med stress. Det viser ­TEKNIKERENs undersøgelse af arbejdsmiljøet i en branche, hvor med­lemmerne også er drevet af passion.

Stress, lange arbejdsdage og sygemeldinger på grund af stress. Det kan være bagsiden af medaljen for teater- og eventteknikere på blandt andet teatre og spillesteder herhjemme.

De opsigtsvækkende resultater stammer fra en ny undersøgelse, som Teknisk Landsforbund har foretaget blandt medlemmerne i teater- og eventbranchen for at få viden om det psyko­sociale arbejdsmiljø inden for faget.

Camilla Møhring Reestorff er lektor i kultur- og medievidenskab på Aarhus Universitet, hvor hun er i gang med et forskningsprojekt om grænseoverskridende adfærd i film-, tv- og teaterbranchen, som branchen selv har indledt.

Gennem projektet har hun også fået indblik i arbejdsvilkårene på blandt andet landets teatre, hvor størstedelen af TL’erne arbejder.

”Det unikke ved branchen er, at folk elsker deres job. Der er stor passion blandt alle medarbejdergrupper. Samtidig er det en branche, hvor man i perioder arbejder meget intenst, og derfor kan det indimellem være en udfordring at se, når man har arbejdet for meget,” siger Camilla Møhring Reestorff.

Hun fortæller også, at de intense perioder ofte er efterfulgt af perioder med lidt eller intet arbejde, og at det kan medføre stress i en ellers stabil arbejdsperiode.

Mange teknikere oplever stress

TL’s medlemsundersøgelse er i løbet af årets første to måneder sendt ud til 614 medlemmer, hvoraf små 23 procent har gennemført undersøgelsen.

Omkring 36 procent af respondenterne giver udtryk for, at de i høj eller meget høj grad føler sig generelt belastede af stress. Desuden har hver tredje været sygemeldt med stress. Det gælder henholdsvis inden for det seneste år, for ét til tre år siden og for mere end tre år siden.

Lektor og forsker Camilla Møhring Reestorff mener, at der er tale om høje tal, og hun peger især på tre udfordringer, der kan give teknikerne stress.

”Flere arbejder freelance, og for nogle giver det en følelse af frihed til selv at vælge og vrage mellem opgaver, men samtidig kan det også medføre bekymringer om, hvor man skal få pengene til næste husleje.”

Åben dialog om udfordringer

Ifølge Camilla Møhring Reestorff er grundlaget for arbejdsvilkårene i branchen temmelig kompleks.

Det skyldes blandt andet, at arbejdet kan være svært at tilrettelægge, fordi der i travle perioder tit opstår ændringer i sidste øjeblik.

”Vi ved, at stress kan relatere sig til, om medarbejdere føler sig set og hørt, og om de har medbestemmelse i forhold til deres arbejde, så dét er et område, man kan kigge nærmere på,” siger Camilla Møhring Reestorff.

Den enkelte arbejdsplads kan også forsøge at skabe en kultur, hvor man som medarbejder kan gå til sin leder, inden det hele begynder at ramle, tilføjer hun.

”En åbendørpolitik, hvor man i et tillidsfuldt rum kan snakke om, hvordan man bedst muligt kan løse en udfordring ud fra de aktuelle rammer.”

Så slemt står det til

I hvilken grad føler du dig
generelt belastet af stress?

35,8% I høj til meget høj grad

40,7% I lav grad

17,9% I meget lav grad

2,1% Slet ikke

3,4% Ved ikke

 

Har du i dit arbejdsliv som teater-, event-
og AV-tekniker været sygemeldt pga. stress?

6,9%  Ja, inden for det seneste år

7,6%  Ja, inden for de seneste 1-3 år

17,4% Ja, for mere end 3 år siden

68,1% Nej

 

Hvor mange timer arbejder du om ugen?

3,4% Over 50 timer                    

5,5% 46-50 timer  

42,5% 38-45 timer  

32,4% 37 timer       

15,9%  under 37 timer                  

 

40% er løst ansatte, elever eller selvstændige

60% er fastansat (fuld- og deltid)

10,5% er projektansat *

11,8% er ansat som elev

11,2% er freelancer

2,0% er selvstændig

 *) Heraf har 25% været projektansat i over 2 år, 25% i 7-12 måneder og 50% i 1-6 måneder.

 

Teknikerens undersøgelse bygger på svar fra TL’s medlemmer inden for teater- og eventbranchen og er gennemført i februar 2020. Svarprocent: 22,6.