AMR-konference1305.jpg

I år hylder vi arbejds­miljø­repræsentanterne

Arbejdsmiljø Fagbevægelsen har udråbt 2019 til Arbejdsmiljø­repræsentantår. TL og Fagbevægelsens Hoved­organisation vil i år have øget fokus på at forbedre deres vilkår.

Mere end 1.500 arbejdsmiljørepræsentanter fra hele landet var i starten af januar mødt frem i Odense Congress Center for at kickstarte Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019.

Hele året vil fagbevægelsen have øget fokus på sine mere end 25.000 arbejdsmiljørepræsentanter.

”Jeg håber, at konferencen kan være start­skuddet til, at arbejdsmiljøet bliver taget mere alvorligt hos ledelsen i virksomhederne,” siger Lone Engberg Thomsen, der er formand for TL.

En undersøgelse fra 2018 viser, at under halvdelen af arbejdsmiljørepræsentanterne bliver tilbudt den lovpligtige uddannelse, de har krav på.

Desuden er andelen af lønmodtagere, der er psykisk overbelastede steget med 17 procent fra 2012 til 2017.

”Det viser tydeligt, at vi har brug for at opprioritere arbejdsmiljøet ude på virksomhederne. Arbejdsmiljørepræsentanterne skal i større grad inddrages i virksomhedens beslutninger, og så skal de have afsat tid til at udføre det arbejde, de er valgt til,” siger Lone Engberg Thomsen.

Brætspil sætter gang i diskussionen
Konferencen i Odense skulle blandt andet give arbejdsmiljørepræsentanterne et netværk på tværs af brancher og fag, så de ikke stod alene med deres udfordringer.

Blandt andet var der udviklet en app samt en Facebookgruppe, hvor de kan udveksle erfaringer.

”Det har været et rigtig godt arrangement. Meget afvekslende mellem korte oplæg fra talerstolen og diskussioner ved bordene,” fortæller Peter Østergaard Skov, der er specialtekniker på Novo Nordisk og en af TL’s arbejdsmiljørepræsetanter.

Konferencen var den første af en række særlige arrangementer for arbejdsmiljørepræsentanterne, som vil finde sted i 2019.

”Mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø”

Liz Holst Kaysen, eventkoordinator og arbejdsmiljørepræsentant i Nyborg kommune.

”Vi bruger en stor del af vores liv på at gå arbejde. Derfor skal det også være sjovt.

Tidligere handlede arbejdsmiljø meget om borde, stole og lys. Men i dag er de fysiske forhold som regel i orden, og derfor har jeg mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Jeg er både AMR og TR’er på min arbejdsplads, og jeg oplever, at de to opgaver lapper ind over hinanden.

Hvis en medarbejder har en faglig konflikt med ledelsen eller føler sig dårligt behandlet, går det også ud over det psykiske arbejdsmiljø.

Derfor giver det god mening for mig, at jeg har begge kasketter på, når jeg henvender mig til ledelsen.”

”Stolt over rørsystemernes Rolls Royce”

Peter Østergaard Skov, specialtekniker hos Novo Nordisk samt AMR.

”Vi arbejder med mange kemikalier, som man skal behandle med forsigtighed.

Da jeg startede hos Novo Nordisk blev kemikalierne opbevaret i tanke, som medarbejderne skulle tappe fra. Det var ikke sikkert.

Min største bedrift som arbejdsmiljørepræsentant er at få indført et system af rør, som gør, at man kan hente kemikalier på samme måde som man får vand fra vandhanen.

Det er Rolls Royce-modellen indenfor sikkerhed, og det er jeg faktisk ret stolt over, at jeg har været med til at skabe.”

Arbejds­miljø­­-repræsentant­året 2019

I år vil TL og de øvrige 78 fagforeninger i Fagbevægelsens Hovedorganisation have særligt fokus på deres 25.000 arbejdsmiljø-repræsentanter.

Det skal skærpe anerkendelsen af arbejdsmiljø­repræsentanternes store daglige indsats for at skabe og fastholde et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

fho.dk/amr2019