I dag er det Kvindernes sidste arbejdsdag

Debatindlæg Debatindlæg bragt i Avisen Danmark - et tillæg til 12 aviser under Jysk-Fynske Medier.

Det er en kerneværdi i Danmark, at man ikke må forskelsbehandle mænd og kvinder lønmæssigt. Alligevel er der fortsat en forskel på 14,6 procent mellem kvinders og mænds løn.

Ifølge statistikken kan en del af løngabet forklares med, at kvinder og mænd har forskellige uddannelser og arbejder i forskellige sektorer.

Derimod kan lønforskellen ikke længere forklares med forskel i uddannelsesniveau. Kvinder har nu højere uddannelser end mænd.

Statistiske forklaringer er interessante, men de løser ikke ulighederne.

Når kvinderne skal købe ind i Brugsen, så mangler de knap 15 procent i pungen, uanset om der er en forklaring eller ej. Når børnene kommer til verden, så er den uligeløn med til at påvirke, hvilken af forældrene, der skal tage orlov. Når et par flytter efter job, så medfører lønforskellen, at det er mandens job, der bestemmer, hvor parret skal bo. Hvis en kvinde er enlig, så har de knap 15 procent betydning for, hvilken bolig hun har råd til.

Det handler ikke blot om løn.

Gabet mellem kvinder og mænds løn påvirker en lang række valg, vi tager igennem livet. Det berører ligestillingen også på områder, der har meget lidt med løn at gøre.

Lukning af løngabet er en forudsætning for ligestilling.

For at minde om løngabet festligholder vi - fire fagforeninger -hvert år kvindernes sidste arbejdsdag.

Det er den dag, hvor kvinderne burde holde op med at arbejde, hvis de skulle have samme timeløn, som mændene. I år er datoen den 13. november. Vi er ikke alene, en række lande verden over har særlige dage, hvor løngabet markeres.

Vel er det sjov og ballade, vel er det en grov forsimpling, men løngabet er ikke til at overse, og vi opnår ikke ligestilling før det er væk. Vi håber derfor, at mange også i år vil bakke op om kvindernes sidste arbejdsdag.

 

Debatindlægget er skrevet af Lone Teknisk Landsforbund  Engberg Thomsen, forbundsformand i Teknisk Landsforbund, Martin Rasmussen, forbundsnæstformand i HK, Søren Heisel, forbundssekretær i 3F og Verne Pedersen, forbundsnæstformand i SL