Marianne Foglmann
”Der er ingen tvivl om, at der har været udfordringer for nogle – f.eks. dem, der er alene med børn"

I Odsherred arbejder man 4-dages om ugen: "Der har været udfordringer"

Tema: 4-dages arbejdsuge De seneste tre år har Odsherred Kommune testet en 4-dages arbejdsuge. Tilbagemeldingerne fra medarbejderne er overvejende positive, selvom det tager tid at finde den helt rette model.

Odsherred Kommune gik helt nye veje for tre år siden og satte et forsøg i gang, hvor alle fuldtidsansatte skulle arbejde 35 timer fra mandag til torsdag. Forsøget bliver afsluttet her til efteråret, og tilbage­meldingerne fra de ansatte i kommunen er meget positive. I en rundspørge foretaget af kommunen svarer 81% af de ansatte, der deltog i undersøgelsen, at tre fridage i træk opvejer ulemperne ved at skulle arbejde længere i 4 dage. Og 78% af de adspurgte vil anbefale andre at søge job i kommunen pga. de nye rammer for arbejdet.

Tillidsrepræsentant i Teknisk Landsforbund i Odsherred Kommune, Marianne Foglmann, genkender de positive tilbagemeldinger.

”Det har været fantastisk projekt, og medarbejderne har været ekstremt glade for det. Vi ser faktisk, at folk søger job hos os pga. en 4-dages arbejdsuge,” siger hun, men tilføjer, at selvom langt de fleste er tilfredse, er der også nogen, som det ikke fungerer for.

”Der er ingen tvivl om, at der har været udfordringer for nogle – f.eks. dem, der er alene med børn. De har det svært med at få det hele til at gå op. Der er en enkelt i afdelingen, som er stoppet pga. af det,” siger Marianne Foglmann.

Langt de fleste ser fordele ved ordningen

Forsker fra RUC, Janne Gleerup, har sammen med en kollega studeret for­søget i alle tre år og har løbende haft dialog med kommune og medarbejdere om projektet.

”Vi kan se i de interviews, som vi har lavet, at langt de fleste kan se fordele frem for ulemper. De har fundet løsninger på de udfordringer, der var. Mange siger nu, at de vil have svært ved at vende tilbage til en 5-dages uge, når de nu har indrettet sig til 4-dages uge,” siger Janne Gleerup.

En af de vigtige erfaringer fra projektet er, at der blev brugt rigtig lang tid på at starte projektet op, så man har sikret bred opbakning. Det har været godt givet ud, ifølge Janne Gleerup.

Kræver meget at omlægge arbejdstid

”Når du rykker på folks arbejdstid, kan det have effekt mange steder – på folks liv og trivsel. Derfor var det vigtigt med tidlig inddragelse af alle relevante parter, herunder de tillidsvalgte og deres faglige organisationer. Det kræver meget at omlægge sin arbejdstid. Bl.a. børnefamilierne fik nye logistikudfordringer ift. de kostbare eftermiddags­timer, hvor der skal købes ind, laves mad og børnene måske skal hentes og bringes til fritidsaktiviteter. En 4-dages uge griber ind i hele livet,” siger hun.

Det stiller krav til fleksibilitet fra medarbejderne og arbejdsgiverens side. På den ene side har medarbejdere brug for forudsigelige og kendte rammer, hvor man ved, hvad der forventes af en.

”Og på den anden side, er der jo også et ønske fra medarbejderne ift. at kunne planlægge efter, hvad der passer til deres situation. Vel vidende, at man så får et større individuelt ansvar for planlægning af egen arbejdstid. Det er en vigtig opgave at finde et niveau, hvor de to poler balancerer,” siger hun.

Vigtigt med inddragelse og fællesskab

”Vi anbefaler, at man gør det til et kollektivt anliggende og ansvar at organisere denne balance – og at man løbende tager tid til at drøfte rammerne omkring arbejdstiden, som på én gang kan give beskyttelse af medarbejdere og øget fleksibilitet.”

Den løbende dialog mellem parterne i projektet har betydet, at de justerer og tilpasser modellen efter medarbejderne og kommunens ønsker.

”Da forsøget startede for tre år siden i Odsherred, tænkte jeg, at det var et vidtgående eksperiment, som nok ikke vil brede sig. Men i mellemtiden har jeg set – både i verden omkring os og i Danmark – at der gøres flere og flere forsøg med både komprimeret arbejdstid og nedsat arbejdstid. Eksemplerne har bredt sig. Sammenhængende fritid er blevet en efterspurgt vare – og et behov, som folk har,” understreger Janne Gleerup.          1

Tema om arbejdstid

Fungerer det for folk at tjekke ind fem dage om ugen? Eller er det tid til at overveje andre modeller? I dette tema ser vi på medlemmernes ønsker. Vi taler med eksperter, og vi besøger en kommune, der har testet en 4-dages arbejdsuge.