Logo (1)

Ingen enighed med Arkitektbranchen

OK23 En måneds forhandlinger var forgæves. Det lykkedes ikke at nå til enighed med arkitektbranchen om en overenskomst.

Forligsmanden kunne ikke få enderne til at mødes – og derfor har Teknisk Landsforbund sammen med tre andre fagforbund været nødt til at indgå en aftale med Dansk Industri om, at den nye overenskomst sker på de vilkår, som kommer til at fremgå af det samlede mæglingsforslag fra Forligsmanden.

”Det er virkelig ærgerligt. Jeg havde håbet, at det havde været muligt at nå en løsning. Men når arbejdsgiverne stiller urimeligt store krav i en forhandling, kan det være umuligt at nå et resultat. Og derfor er vi endt her,” siger regionsformand Lene Ertner, der har deltaget i forhandlingerne på vegne af Teknisk Landsforbund.

Forhandlingerne har kørt både udenfor og i Forligsinstitutionen, men uden at kunne nå frem til et forlig. Derfor afventer man nu indholdet af det samlede mæglingsforslag, som kommer inden for de næste to uger.

”Vi kan ikke vide, hvad indholdet bliver af mæglingsforslaget, men det vil sandsynligvis indeholde de væsentligste dele af de to gennembrudsforlig på industri- og transportområdet,” siger Lene Ertner.

Efterfølgende skal mæglingsforslaget, sammen med alle de indgåede forlig, til afstemning hos arbejdsgiverne og blandt medlemmerne af fagforbundene omfattet af overenskomster på det private område. Alle afstemninger er kædet sammen, så der kun er ét samlet resultat af afstemningerne.

Den nuværende overenskomst gælder fortsat, indtil den nye overenskomst er på plads. Herefter vil evt. reguleringer ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2023.