COLOURBOX961325.jpg
Arbejdsgiverorganisationen Dansk Mode & Textil mener ikke, der generelt er et problem med arbejds­vilkårene i design­branchen.

”Ingen generelle problemer med arbejdsmiljøet”

Tema: Bag om designbranchen Arbejdsgiverorganisationen Dansk Mode & Textil mener ikke, der generelt er problemer med arbejdsvilkårene i designbranchen.

Hvad gør I for at sikre, at de ansatte i design/modebranchen har ordentlige arbejdsvilkår?

"Dansk Mode & Textil ser naturligvis alvorligt på det, hvis der er forhold, der kan forbedres. Vi er meget optaget af, at alle ansatte i vores branche har ordentlige vilkår, og den holdning deler vores medlemsvirksomheder. Medarbejderne er den vigtigste ressource, hvis branchen skal fortsætte sin positive udvikling, og derfor har det vores absolutte fokus i den daglige, personlige rådgivning af vores medlemsvirksomheder, ligesom vores kursusudbud også afspejler dette.

Nærværende undersøgelse viser i vores optik ikke, at branchen har et problem med arbejdsvilkårene generelt. Ser man eksempelvis på antallet af overarbejdstimer, er der for størstedelens vedkommende tale om et meget lavt antal timer, og i den forbindelse er det værd at nævne, at der i overenskomsten med TL netop findes en overarbejdsklausul, som betyder, at der er betalt for almindeligt forefaldende overarbejde som en del af lønnen. Hvorvidt respondenterne er bekendt med denne klausul, skal jeg lade være usagt, men det kunne jo have været interessant at inddrage i undersøgelsen," siger Simon Hansen, presse- og kommunikationschef hos Dansk Mode & Textil.

Hvad gør I for at sikre, at branchen får et bedre ry?

"Vi genkender langtfra billedet af, at branchen har et dårligt ry. Tværtimod. Derfor er det også glædeligt at se, at 80 % føler sig trygge i deres jobs, og at størstedelen af de adspurgte vil anbefale en designuddannelse. Det er selvfølgelig ærgerligt, at 19 % ikke vil anbefale en sådan, men det kan jo have mange årsager, som undersøgelsen ikke viser. Vi har en daglig dialog med en række af branchens designere, som kommer i vores lokaler i både Herning og København for at arbejde og fordybe sig i vores trendstudier. De giver et meget positivt indtryk af deres arbejde i branchen, og de bidrager kun positivt til branchens ry. Derudover gør vi også en dyd ud af at samarbejde med landets designskoler for at sikre, at de studerende får et realistisk billede af, hvad der forventes af dem, og hvad de selv kan forvente, når de kommer ud og får job i virksomhederne. Det handler om at skabe den rette forventningsafstemning, så udgangspunktet er rigtigt fra starten," siger Simon Hansen. 

Hvad gør I for at sikre, at færre bliver ramt af stress i branchen?

"Det er naturligvis enormt vigtigt for vores branche, ligesom det er tilfældet for alle andre brancher, at antallet af stressramte ligger på så lavt et niveau som overhovedet muligt. Derfor glæder vi os over, at der er kommet langt mere fokus på stress i de senere års samfundsdebat. Jo mere åbent vi kan tale om stress, desto bedre er udgangspunktet for at komme problemerne til livs. Derfor er det også vigtigt, at vi husker på, at stress er en alvorlig sygdom, som ikke er det samme som en følelse af travlhed. Stress kan have dybe rødder i privatlivet, og derfor er det langtfra sikkert, at det er på jobbet grunden skal findes. Men enhver moderne leder skal naturligvis være opmærksom på stress, hvorfor vi også har inkluderet stresshåndtering i flere kurser i de forgangne år. Vi ved også, at det er et emne, der optager branchens ledere rigtig meget. Heldigvis ser vi meget få sager, hvor virksomhed og medarbejder er nødt til at ophøre samarbejdet som følge af langtidssygemeldinger, uanset om der er tale om stress eller andre alvorlige sygdomme," lyder det fra Simon Hansen.