"Jeg brænder for fagbevægelsen"

TL-regioner Tina Uttrup Sørensen stiller op til posten som næstformand i TL Nordjylland på generalforsamlingen den 17. december 2020.

Hvorfor stiller du op?

Jeg stiller for som næstformand i TL Nordjylland, fordi jeg gerne vil være med at sætte dagsordenen i det nye TL. Jeg brænder for fagbevægelsen, og jeg brænder for at hjælpe, hvor jeg kan.

TL er sammen med resten af forbundene i FH en vigtig del af det danske velfærdssamfund, fordi vi også i disse tider kan værne om den danske model og vores gode arbejdsforhold i Danmark.

Hvad er dine politiske mærkesager?

Min politiske mærkesag er, at medarbejdere i Danmark skal behandles med respekt og behandles lige.

TL skal være et forbund alle kender, et forbund som vores nuværende medlemmer er stolte over, samt et forbund eleverne på skolerne kender, og som de ønsker at melde sig ind i fordi de ved, at når de er under TL´s vinger, får de den hjælp, de skal bruge, hvad enten man er elev, nyuddannet eller mangeårigt medlem.

Hvorfor skal medlemmerne vælge dig som næstformand?

Du skal vælge mig som næstformand, hvis du ønsker en næstformand, der er TR på en af landsdelens store industriarbejdspladser, og som bruger det meste af sin tid på at tale medlemmernes sag og løse problemerne på arbejdspladsen.

En næstformand, der ikke er bange for at sige sin mening, men som samtidig er lyttende, empatisk og møder folk, hvor de er.

En næstformand, der følger tingene til dørs og ikke lader sig løbe om hjørner med.

En næstformand, der ønsker et fremtidssikret TL som består i mange år endnu og som i den nye struktur kommer ud stærkere og mere tidssvarende.

Blå bog

 • 48 år, gift med Peter som jeg har kendt i 25 år sammen har vi Ida på 16 år
 • Uddannet smed og har efterfølgende læst til maskintekniker
 • Ansat som produktionsplanlægger på Alfa Laval I Aalborg
 • Uddannet stressvejleder
 • Tillidsrepræsentant på Alfa Laval  Aalborg A/S siden 2009
 • SU-medlem
 • Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem
 • Bestyrelsesmedlem ALDK (Fælles klub på tværs af de danske Alfa Laval Sites)
 • Modtog I 2019 CO industri samarbejdspris sammen med HK TR på Alfa Laval Aalborg
 • Modtog på kongressen 2020 hædersprisen som årets TR
 • I min fritid bruger jeg meget tid på at hygge om familien, går ture med hunden og træner i LOOP Fitness 3-4 gange om ugen.

 

Tina Uttrup Sørensen

Valg i TL’s nye regioner

 • På kongressen den 24. oktober 2020 blev der vedtaget en ny politisk struktur for TL.
 • Det betyder, at de ni nuværende lokalafdelinger bliver nedlagt 31. december 2020. I stedet vil der pr. 1. januar 2021 blive oprettet fem regioner.
 • I hver af regionerne skal der vælges formand, næstformand, bestyrelse og delegerede.
 • TL Nordjylland afholder stiftende generalforsamling torsdag den 17. december 2020.

Tilmeld dig generalforsamlingen

De fem TL-regioner

De fem regioner i TL følger den geografiske struktur for de fem danske regioner.

TL-regionerne hedder:

 • TL Nordjylland
 • TL Midtjylland
 • TL Syddanmark
 • TL Sjælland
 • TL Hovedstaden og Bornholm