Tek0520 Kandidater1

”Jeg er ikke bange for at gå forrest”

Kongres 2020 TL skal have ny forbundsformand. Afgørelsen falder på TL’s kongres den 24. oktober, hvor Lone Engberg Thomsen takker af. Teknikeren har bedt formandskandidat Jimmi Eiberg Jensen om at sætte ord på, hvad han vil politisk, og hvem han er som person.
5 SKARPE TIL POLITIKEREN 
 
Hvorfor stiller du op?
”Kort sagt fordi jeg mener, at jeg kan gøre en forskel og tror på, at vi kan lykkes med at skabe fremtidens TL. Men vi skal i gang nu, hvis vi sammen skal sikre, at TL også i fremtiden er en stærk selvstændig fagforening med egen a-kasse. ”
 
Hvad er dine politiske mærkesager?
”Jeg har mange, men her er de fem vigtigste: Vi skal kæmpe for et bedre psykisk arbejdsmiljø, vi skal have fokus på vilkårene for atypiske ansættelser, livslang læring skal være normen (efter- og videreuddannelse),
Jimmi Eiberg Jensen 
  • Formand for TL København
  • Tillidsrepræsentant i HOFOR (tidl. Københavns Energi) fra 2006. Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem fra 2013. Fællestillidsrepræsentant fra 2013.
  • Bestyrelsesmedlem i TL København fra 2007. Næstformand i 2016. Formand fra 2019.
  • Har siddet i TL’s hovedbestyrelse siden 2016.
  • Uddannet teknisk assistent.
  • 39 år. Bor i Roskilde.
 
og så skal vi arbejde for et ordentligt sikkerhedsnet ved arbejdsløshed, sygdom og nedslidning.  Alle emner som igen udgør en del af min sidste mærkesag, nemlig det gode liv, hvor familie, fritid og arbejde hænger sammen.” 
 
Hvad bliver det første, du vil ændre i TL som ny formand?
”Først og fremmest vil jeg arbejde hårdt for at få gennemført og implementeret de ændringer som den kommende kongres beslutter. Men det kan kun gøres, hvis vi finder sammen og løfter opgaven i fællesskab. Derfor vil jeg arbejde målrettet for at ændre måden vi i dag arbejder på i TL, så der bliver meget mere samarbejde mellem de forskellige medarbejdergrupper, til gavn for medlemmerne og TL’s udvikling. Vi skal være et samlet TL, hvor alles kompetencer kommer i spil til gavn for fællesskabet.
For at lykkedes med det, er der også brug et højt niveau af kommunikation både internt og eksternt. Derfor vil jeg arbejde for at være en meget synlig forbundsformand, der kommunikerer og informerer ofte på alle niveauer og som ikke er bange for at bringe sig selv i spil.” 
 
TL mister medlemmer. Hvad vil du gøre for at vende den udvikling?
”Det handler ikke kun om, at TL mister medlemmer. Det handler også om, at vi ikke er gode nok til at organisere nye medlemmer. Organisering og fastholdelse skal derfor fremadrettet være en naturlig ting for alle medarbejdere og politisk valgte i TL. Vi har simpelthen ikke haft nok fokus på, at det er en grundsten i en fagforening.
Der er flere ting, som vi skal gøre for at ændre udviklingen, men min fokusområder vil være, at sikre, at TL yder rådgivning, sparring og service i en høj kvalitet samtidig med, at vi er nemme at kontakte og kommunikere med. Her skal vi særligt gøre mere ud af vores digitale løsninger. 
Og sidst men ikke mindst. Fagforening, starter ikke med fag for sjov skyld. Derfor skal vi også have øget fokus på vores medlemmers fag og inddrage og bruge vores faglige netværk mere og bedre.”  
 
Hvorfor skal medlemmerne vælge dig som ny formand?
”De skal vælge mig, fordi jeg brænder for det, jeg laver, og tror på et fremtidens TL. Jeg har et drive og en vilje til at lykkedes, samtidig med, at jeg har stor respekt for andres holdninger og elsker at blive udfordret på mine ideer, så vi får skabt det bedst mulige resultat til gavn for medlemmerne. Sidst, men ikke mindst, vil medlemmerne med mig som forbundsformand få en person som ikke er bange for at gå forrest og træffe svære beslutninger, når det er nødvendigt.” 
 
3 SKARPE TIL PERSONEN
 
Hvad er dine styrker?
”Jeg har en god ballast med erfaring som tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant, næstformand i samarbejdsudvalg og som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, hvilket gør at jeg kender ’systemet’.  Derudover har jeg et drive og gåpåmod, som gør, at jeg trives med ansvar og højt tempo.”
 
Hvad er dine svagheder?
”Jeg har ingen svagheder. Jo, selvfølgelig har jeg også svagheder, og heldigvis er jeg også blevet meget bevidst om dem. Jeg kan bl.a. blive utålmodig, og jeg kan også på nogle virke en smule hård, selvom jeg generelt ikke er det. Men det er for mig vigtigt at kende mine svagheder og arbejde med dem. ”
 
Hvordan vil dine venner beskrive dig?
”Så måtte jeg jo lige spørge en af dem, og første svar var ’en passioneret fagforeningsmand, med høj grad af integritet og moral’, og det var jo pæne ord. Men jeg tror derudover, de vil betegne mig som en arbejdsom person, som altid stiller op både til en flytning og til en god snak.”
Læs interview med modkandidat Jannik Frank Petersen: