Tek0520 Kandidater2

”Jeg har erfaringen og indsigten” 

Kongres 2020 TL skal have ny forbundsformand. Afgørelsen falder på TL’s kongres den 24. oktober, hvor Lone Engberg Thomsen takker af. Teknikeren har bedt formandskandidat Jannik Frank Petersen sætte ord på, hvad han vil politisk, og hvem han er som person.
5 SKARPE TIL POLITIKEREN
Hvorfor stiller du op?
”Jeg stiller op, fordi jeg vil arbejde for at holde fast i de rettigheder, vi som lønmodtagere allerede har tilkæmpet os. Og jeg vil samtidig arbejde for flere rettigheder, der kan give os størst mulig indflydelse på vores eget liv. Jeg mener, at jeg har erfaringen og indsigten til at gå forrest i de forandringer, der skal ske i TL – både politisk og administrativt. Og jeg har også en stærk tro på vores samfundsmodel, hvor arbejdsmarkedets parter aftaler de vilkår, der skal gælde på det danske arbejdsmarked. Jeg tror på, jeg kan påvirke udviklingen, så alle får et endnu bedre arbejdsliv – det hele arbejdsliv med plads til både arbejde og fritid.”
 
Jannik Frank Petersen
  • Formand for TL Fyn
  • Arbejdsmiljørepræsentant på Danish Aerospace Company i fem år.
  • Bestyrelsesmedlem i TL Fyn siden 2009. Formand siden 2014.
  • Medlem af TL's hovedbestyrelse siden 2013.
  • Uddannet elektroniktekniker.
  • 47 år. 
  • Bor i Odense.
 
Hvad er dine politiske mærkesager? 
”Jeg har én mærkesag: Det hele arbejdsliv. Vi skal have en ny arbejdsmarkedsmodel, som i langt højere grad sikrer en fornuftig balance imellem arbejde og fritid. Dit arbejdsliv skal passe til, hvor du er i livet, og det skal være dig – det enkelte medlem af TL - der kontrollerer farten. Du skal som noget helt naturligt kunne efteruddanne dig gennem hele arbejdslivet, og det skal der være tid og penge til. Både i det job, du har nu, og også i det næste job, du gerne vil have.”
Mit mantra er, at man ikke skal blive syg af at arbejde. Og det betyder, at vi i TL skal bruge al vores viden om teknikernes arbejdsliv til at understøtte jer teknikere, når I sætter krav til kvaliteten af den ledelse og de arbejdsforhold, I møder. Vi skal altså forebygge konsekvenserne af dårligt arbejdsmiljø, og vi skal gribe dér, hvor ledelsen svigter. Helt konkret vil jeg kæmpe for at få dét, vi mangler på det danske arbejdsmarked: Nemlig en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Det skal vi have, for det vil være et rigtig godt værktøj til at stille skarpt på det psykiske arbejdsmiljø på virksomhederne.
Og hvis du er imellem jobs, så skal sikkerhedsnettet være trygt og sikkert. Alle TL’s medlemsgrupper skal kunne efteruddanne sig ved ledighed og få dagpenge, de kan leve af. Og den efteruddannelse, du tager som ledig, skal ikke tælles med i dagpengelængden.
Så jeg har altså én mærkesag, men med tre helt konkrete ting, jeg vil arbejde for:
1) Vi skal have balance mellem arbejde og fritid
2) Ingen må blive syg af at gå på arbejde
3) Vi skal være trygge, også hvis vi bliver arbejdsløse”
 
Hvad bliver det første, du vil ændre i TL som formand?
”Vi skal skabe endnu flere aktiviteter for medlemmerne: Interessante kurser, lærerige virksomhedsbesøg, sociale aktiviteter og relevant efteruddannelse, bare for at nævne nogle eksempler. Og vi skal udbrede kendskabet til alle de aktiviteter, vi har i hele landet og på tværs af brancher, så flere medlemmer får glæde af vores viden og vores netværk. Mit mål er, at alle medlemmer - uanset uddannelsesbaggrund og job - kan se, at TL giver værdi for netop dem. For at opnå det, skal vi blive endnu dygtigere i vores kommunikation. Her har de faglige netværk en betydelig rolle i at bidrage med viden om udviklingen i brancher og fag. De faglige netværk har en kæmpe viden og iderigdom, som TL skal blive bedre til at bringe i spil.
Jeg vil arbejde for flere kurser, virksomhedsbesøg og efteruddannelse til vores medlemmer. Og så vil jeg inddrage vores faglige netværk i det arbejde. De sidder med en kæmpe viden og iderigdom, som vi skal blive bedre til at bringe i spil. Og så skal vi blive endnu dygtigere i vores kommunikation, så alle medlemmer – uanset uddannelsesbaggrund og job – kan se, at TL giver værdi for netop dem.”
 
TL mister medlemmer. Hvad vil du gøre for at vende den udvikling?
”Vi skal blive endnu bedre til at byde nye medlemmer velkommen i vores unikke fællesskab. Det kan vi gøre på flere måder. Bl.a. skal vi være mere synlige for de studerende på uddannelsesinstitutionerne. Og de, der allerede er medlemmer, skal opleve endnu mere relevans. Alle medlemmer skal kunne se sig selv i TL, når de møder os på nettet, på telefonen og på skrift – i alle de kontaktpunkter, vi har. Også politikerne skal kunne se os tydeligere: Vi skal vise dem på Christiansborg, hvad teknikernes særlige placering i samfundet og på virksomhederne er. Det er noget, vi er lykkes ret godt med i den seneste kongresperiode, og det arbejde kan vi nu bygge videre på. Endelig er FN’s verdensmål en oplagt mulighed for at synliggøre mange af TL’s medlemmer. Vi har viden og værktøjer til at bidrage til en mere bæredygtig fælles fremtid, og samtidig synliggør verdensmålene TL’s ambition om kvalitetsuddananelse og bedre løn- og arbejdsvilkår.”
 
Hvorfor skal medlemmerne vælge dig som ny formand?
”Fordi jeg selv har prøvet rigtig mange facetter af teknikernes hverdag. Jeg har arbejdet som tekniker gennem næsten 20 år og været ansat med overenskomst og uden overenskomst – i små firmaer og i store firmaer. Ud over mit kendskab til branchen har jeg de seneste syv år været medlem af TL’s hovedbestyrelse, og jeg har været afdelingsformand i seks år. Jeg kender organisationen ind og ud, og jeg har klare ideer til den forandring, som kan bringe os ind i fremtidens fællesskab og som kan sikre en god balance med arbejdsliv og fritid.”
 
3 SKARPE TIL PERSONEN
 
Hvad er dine styrker?
”Jeg er analytisk og indsigtsfuld. Jeg lytter og har respekt for andres holdninger. Jeg er vedholdende og følger tingene til dørs. Jeg elsker at udvikle og motiveres meget af gode diskussioner, som peger fremad.”
 
Hvad er dine svagheder?
”Jeg kan lide at gå i dybden og kan fortabe mig i detaljen i en problemstilling.”
 
Hvordan vil dine venner beskrive dig?
” De siger, at jeg er meget grundig og velovervejet, og den type ven, man gerne vil have ved sin side, hvis der opstår problemer. At jeg er en blanding af en labrador og en rottweiler. Og at jeg er Elon Musk – bare uden at være mærkelig.” 
 
Læs interview med modkandidat Jimmi Eiberg Jensen: