TL_Johanne_Gregersen_007px.jpg

”Jeg holder jo ikke op med at møde mennesker”

TL Nyt TL har været en del af Johanne Gregersens liv, siden hun var 19 år gammel. Nu stopper hun som formand for TL SydVest og skal til at skabe sig en ny identitet. Endnu ved hun ikke, hvad hun vil bruge sin tid på. Men det bliver noget med mennesker, familie og uddannelse.

Hvordan er det at stoppe efter så mange år i TL?
Det er meget mærkeligt. Jeg har været formand for TL SydVest i 20 år, og jeg kommer virkelig til at savne medlemmerne.

Deres energi, engagement og stolthed ved deres fag er mit brændstof. Hver dag har jeg lært noget nyt. Det er en gave.

Hvad vil du savne mest ved TL?
Jeg kommer til at savne energien fra kollegerne og medlemmerne. Så nu må jeg finde noget andet brændstof.

Men jeg holder jo ikke op med at møde og holde af mennesker. Måske har jeg også haft lidt for travlt, men det har været herligt. Nu skal der være lidt mere tid til familien.

Hvad bliver vigtigst for TL fremover?
TL skal være tæt på medlemmerne. Vi skal være dér, hvor medlemmerne er, så vi kan forstå deres virkelighed, kende uddannelserne og udvikle dem i samklang med virksomhederne.

Blå Bog

 • Johanne Gregersen, 66 år, født i Esbjerg
 • Uddannet teknisk assistent i 1972 fra Esbjerg Tekniske Skole.
 • Bor i Esbjerg sammen med sin mand.
 • Har en voksen søn og tre børnebørn.

  Ansættelser:
  1972 1994 Teknisk assistent hos Vandbygningsvæsenet senere Statshavnsadministrationen.
  1994- 1999 Teknisk assistent hos Esbjerg Havn.

  Tillidshverv: Medlem af TL’s hovedbestyrelse (HB) og forretningsudvalg (FU). Afdelingsformand i TL SydVest. Formand for bestyrelsen i Erhvervsakademi SydVest. Næstformand i Danske Erhvervsakademier.

Medlemmerne brænder for deres fag, og TL skal brænde for medlemmerne. Vi må aldrig blive en offentlig institution. Vi skal blive ved med at være en forening.

Hvad har været din største succes?
Jeg er stolt af, at jeg har fået andre til at vokse. Jeg er stolt af, at jeg sammen med andre har udviklet TL og aftalt nogle gode overenskomster.

Når medlemmerne er kommet med problemer, har jeg lyttet til dem og hjulpet dem videre med gode resultater hos arbejdsgiverne.

Jeg er også stolt af, at jeg sammen med andre har kæmpet for uddannelserne i lokalområdet, og at man nu kan uddanne sig både i Esbjerg og i Sønderborg til for eksempel produktionsteknolog, byggekoordinator, driftsteknolog, elinstallatør og teknisk designer.

Hvad har ændret sig i din arbejdstid?
Teknologisk har vores medlemmers job selvfølgelig ændret sig i kraft af computere og robotter. Flere medlemmer skal i dag lede sig selv. Det er fint nok, hvis der er tid til alle opgaverne. Men hvis der ikke er tid, skaber det stress.

Der er kommet flere internationale virksomheder i Danmark, og det er ikke altid, den udenlandske ledelse forstår den danske model. Nogle gange er der for megen topstyring, og så går virksomheden glip af den knowhow, som findes blandt medarbejderne.

Hvad skal du nu bruge din tid på?
Jeg skal lige bruge nogle måneder til at mærke efter. Jeg har forskellige idéer, og en del har også haft bud efter mig, for eksempel til uddannelsesarbejde.

Men igennem mange år har jeg været til møder stort set hver aften, så jeg brug for en pause til at finde ud af, hvad jeg gerne vil.

Johannes Gregersen fratrådte 31. marts 2019.  Hendes afløser er Bodil Sejer, 58, som blev valgt på  TL SydVests generalforsamling 14. marts.  Bodil Sejer kommer fra en stilling som teknisk assistent i Esbjerg Kommune.