Cathrin Wehner Rasmussen Kv W
Byggekoordinator Cathrin Wehner Rasmussen sætter sig på skolebænken en gang dag om ugen, men får stadig fuld løn. Arbejdspladsen kompenseres økonomisk via overenskomsten mellem TL og Dansk Byggeri.

”Jeg vil være herre over mine egne opgaver”

Tema: Efteruddannelse 32-årige Cathrin Wehner Rasmussen er arbejds­miljø­koordinator hos NemByg A/S. Lige nu er hun også i gang med en akademiuddannelse i ledelse. Hun håber, at det vil give hende større indflydelse i jobbet fremover.

Cathrin Wehner Rasmussen har travlt. Ikke alene passer hun jobbet som arbejdsmiljøkoordinator hos NemByg A/S og rollen som mor til børnene på 2, 8 og 10 år. Hun er også i gang med en akademiuddannelse (AU) i ledelse på Erhvervsakademi Sydvest.

”Jeg kan lide at være i konstant udvikling og få indblik i nogle processer, som jeg kan bruge i mit arbejde,” siger Cathrin Wehner Rasmussen.

Derfor har hun siden 2018 kørt mod skolen i Esbjerg i stedet for mod arbejdspladsen i Tjæreborg.

Hun sætter sig typisk på skolebænken én gang om ugen, men dertil kommer de mange sene aftentimer, som hun bruger på at læse lektier eller at skrive opgaver, fortæller Cathrin Wehner Rasmussen.

”Det er dét værd, for jeg har en ide om, at uddannelsen på sigt kan gøre mig til herre over mine egne opgaver.”

Efteruddannelse på fuld løn

Siden september 2017 har TL’ere i byggeriet kunnet søge om såkaldt aftalt uddannelse via overens­komsten mellem TL og Dansk Byggeri.

Det betyder, at Cathrin Wehner Rasmussen kan tage sin AU på fuld løn, mens hendes arbejdsgiver får udbetalt lønkompensation fra Kompetenceudviklingsfonden.

”Det er en kæmpe fordel,” siger Cathrin Wehner Rasmussen og tilføjer:

Cathrin Wehner Rasmussen

  • 32 år.
  • Arbejdsmiljøkoordinator hos NemByg A/S siden 2016.
  • Uddannet byggekoordinator, Erhvervsakademi Sydvest, 2016.
  • Også uddannet bygningsmaler.
  • Bor i Tjæreborg med mand og børn.
  • Hvad er en akademi­uddannelse?
  • En videregående uddannelse, som du kan tage på deltid.
  • Du skal have en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse for at få adgang.
  • Hvis du allerede har en akademiuddannelse (AU), kan du tage enkelte moduler for at specialisere dig yderligere.
  • Læs mere på ug.dk

”Sammen med opbakningen fra ledelsen og min familie, gør det en stor forskel.”

Men hun fortæller også, at der naturligvis er visse udfordringer forbundet med studiet.

For eksempel bruger hun meget tid på kalendergymnastik, og hun har også droslet ned på løbeturene. Og på arbejdet kan der indimellem opstå et efterslæb.

”Opgaverne er jo de samme, selvom jeg er væk én dag om ugen, så jeg kan godt have lidt mere travlt på jobbet,” fortæller Cathrin Wehner Rasmussen, mens hun minder sig selv om, at det jo kun drejer sig om en tidsbegrænset periode.

Til gavn for kollegerne

Cathrin Wehner Rasmussen har valgt at bygge sin AU op omkring tre moduler med fokus på ledelse i praksis, organisation og arbejdsmiljø samt strategisk ledelse. Derudover har hun en stribe valgfag.
Hun kan tage to moduler, hvilket svarer til cirka 20 dage om året, og så skal AU’en være gennemført inden for en periode på seks år.

Selvom Cathrin Wehner Rasmussen ser uddannelsen som en investering i hende som medarbejder, så er det ikke kun noget, hun gør for sin egen skyld, siger hun.

”For nylig er 49% af virksomheden blevet solgt til et investeringsselskab, og det betyder, at vi skal have en ny strategi. Her håber jeg at kunne bidrage til processen på en god måde.”

På lidt længere sigt håber hun at kunne bringe sin viden om arbejdspsykologi i spil som arbejdsmiljøkoordinator, fortæller hun.

”Ledelsen har allerede meget fokus på arbejdsmiljø. Mit håb er, at jeg kan bidrage til arbejdsmiljøarbejdet ude på byggepladserne på en måde, som mine kolleger og underleverandører ikke oplever som besværlig. Gøre det mere smidigt.”